Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a nyugodt vizsgakörülmények biztosítása érdekében 9.45 és 11.45 között ne tartózkodjanak az iskola épületében.

 • A vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat), 10 óra.
 • Kérjük, hogy a vizsgázók a vizsga megkezdése előtt 20 perccel foglalják el helyüket a beosztás szerinti termekben, hozzanak magukkal írószert és fényképes igazolványt.
 • A vizsga időtartama:
  magyar nyelv: 10.00-10.45,
  matematika:   11.00-11.45.
 • Használható segédeszközök:
  Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell elkészíteni.
  A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • Vizsgabeosztás:
  Az alábbi mező segítségével kereshető.
 • További információ:
  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/altalanos_tajekoztatas

Vizsgabeosztás keresése

Kezdje el gépelni a felvételiző nevét az alábbi mezőbe, majd válassza ki a nevet!