Az Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL) az Európai Unió támogatásával az ECDL Foundation hozta létre 1995-ben. Európán kívül ICDL néven ismerik ezt a bizonyítványt. Jelenleg több mint 100 országban találhatóak ECDL/ICDL vizsgaközpontok.

Magyarországon a vizsgákat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság koordinálja. A bizonyítvány megfelel a számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés ismeretanyagának.

Az ECDL bizonyítvány több egyetemi szakon kiváltja az informatikai alapozó tárgyak teljesítését, és sok munkaadó előnyben részesíti a bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezőket.

A vizsgaközpontról​

Iskolánk Pedagógiai programja szerves részét képezi, hogy valamennyi tanuló elsajátítsa a számítógépes írástudást, és erről elismert bizonyítványa is legyen. Iskolánkban hagyomány, hogy a 8 évfolyamos gimnazisták, az informatika tagozatos, valamint az informatika fakultációt választó tanulók tanulmányaik során megszerzik az Európai Számítógép-használói Jogosítványt.

A Jedlik Ányos Gimnázium a "Nemzetközi ECDL vizsgaközpont" minősítést 2000. január 18-án kapta meg. A vizsgaközponti minősítés megszerzése óta t​öbb mint ezer külsős és belsős hallgatót regisztráltunk és vizsgáztattunk sikeresen.

A vizsgajelentkezés sza​​bályai

​​Az ECDL bizonyítványt megszerezni kívánó hallgatónak először valamely vizsgaközpontban regisztráltatnia kell magát, ekkor kapja meg a vizsgakártyját, melybe a vizsgaközpontok a sikeres vizsgákat bejegyzik. A vizsgakártya a kiállítás dátumától kezdve 4 évig érvényes. Vizsgakártyát kiváltani a Jedlik Ányos Gimnázium titkárságán van lehetőség.
Fontos! Külsős hallgatóknak jelentkezéskor a viz​sgakártyájukat le kell adniuk.

A meghirdetett vizsgákon az a vizsgázó v​ehet részt, aki vizsga előtt legkésőbb 3 nappal előzetesen jelentkezett és befizette a vizsgadíjat. A befizetés és a jelentkezés a Jedlik Ányos Gimnázium titkárságán történik munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 7:30-15:00-ig, pénteken 7:30-13:30-ig). Ha a vizsgázó betegség vagy egyéb ok miatt nem tud megjelenni a vizsgán, akkor az új vizsgaidőpontra át kell iratkoznia és a hiányzás okáról a vizsgáztató tanárt tájékoztatni köteles.

A vizsgaközpont a vizsga átütemezésének jogát fenntartja.

Bizonyítványtípusok

Tanulóink ECDL Base vagy ECDL Standard bizonyítványt szerezhetnek vizsgaközpontunkban.

Az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhéz 4 vizsga szükséges: a Számítógépes alapismeretek, Szövegszerkesztés, és az Online alapismeretek modulok mellett egy további, választható modult kell teljesíteni a következők közül: Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés.

Az ECDL Standard bizonyítvány megszerzése 7 vizsgából áll: a Számítógépes alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés és az Online alapismeretek modulok mellett 3 további modult kell választani a következők közül: Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés.

Áraink

​​Kártyadíjak​

​ECDL Standard 7 vizsga Nappali tagozatos tanulónak 7000 Ft
ECDL Base 4 vizsga Nappali tagozatos tanulónak 6000 Ft

Vizsgadíjak vizsgánként​

Nappali tagozatos tanulónak​ 2500 Ft

Matrica (ECDL Base k​ártyáról ECDL Standard kártyára)

Nappali tagozatos tanulón​ak 3000 Ft​​