A vizsgaközpontról​

A Jedlik Ányos Gimnázium a "Nemzetközi ECDL vizsgaközpont" minősítést 2000. január 18-án kapta meg. Az ECDL bizonyítvány az informatikai írástudás biz​onyítván​ya.

A Jedlik Ányos Gimnázium Pedagógiai programja szerves részét képezi, hogy valamennyi tanuló megszerezze a számítógépes írástudást, és erről elismert bizonyítványa is legyen. Iskolánkban hagyomány, hogy a 8 évfolyamos gimnazisták, az informatika tagozatos, valamint az informatika fakultációt választó tanulók tanulmányaik során megszerzik az Európai Számítógép-használói Jogosítványt.

Az Európai Számítógép-használói Jogosítványt az Európai Unió hozta létre, jelenleg több mint 140 országban fogadják el. Magyarországon megfelel a számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés ismeretanyagának. (Európán kívül (pl. az Egyesült Államokban vagy Dél-Afrikában) ICDL néven ismerik ezt a bizonyítványt.)
 

A vizsgajelentkezés sza​​bályai

Ahhoz, hogy vizsgára lehessen jelentkezni, először egy vizsgakártyát kell kiváltani a Jedlik Ányos Gimnázium Gazdasági Irodájában.

A meghirdetett vizsgákon az a vizsgázó v​ehet részt, aki vizsga előtt legkésőbb 3 nappal előzetesen befizette a vizsgadíjat és jelentkezett. A befizetés és a jelentkezés a Jedlik Ányos Gimnázium Gazdasági Irodájában történik munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30-ig, pénteken 8:00-13:30-ig). Ha a vizsgázó betegség vagy egyéb ok miatt nem tud megjelenni a vizsgán, akkor az új vizsgaidőpontra át kell iratkoznia és a hiányzás okáról a vizsgáztató tanárt tájékoztatni köteles.

Fontos! Külsős hallgatók jelentkezéskor a viz​sgakártyájukat adják le!
A vizsgaközpont a vizsga átütemezésének jogát fenntartja ​​

​​Az ECDL bizonyítványt megszerezni kívánó hallgatónak először valamely vizsgaközpontban regisztráltatnia kell magát, ekkor kapja meg a vizsgakártyát, melybe a vizsgaközpontok a sikeres vizsgákat bejegyzik. A vizsgakártya a kiállítás dátumától kezdve 4 évig érvényes. A vizsgaközponti minősítés megszerzése óta t​öbb, mint ezer külsős és belsős hallgatót regisztráltunk és vizsgáztattunk sikeresen.

Az ECDL bizon​​yítvány megszerzéséhez a hallgatónak 7 vizsgát, az ECDL Start megszerzéséhez 4 (adott) vizsgát kell letennie.

Áraink

​​Kártyadíjak​

​ECDL FULL 7 vizsgaNappali tagozatos tanulónak5500 Ft
ECDL START 4 vizsgaNappali tagozatos tanulónak4500 Ft
 

Vizsgadíjak vizsgánként​

Nappali tagozatos tanulónak​1990 Ft
 

Matrica (ECDL START k​ártyáról ECDL FULL kártyára)

Nappali tagozatos tanulón​ak2000 Ft​​