Középszintű informatika érettségi - szóbeli témakörök

Kommunikáció, információ, adat

Alapfogalmak, a kommunikáció általános modellje, a modell bemutatása egy konkrét példán keresztül. Kommunikáció csoportosítása a különböző szempontok alapján, pl. irány, időbeliség, részvevők száma stb.
Redundancia, zaj fogalma, jellemzése.
Információ, adat fogalma, mérése. Decimális és bináris számolási rendszerek.

Számrendszerek, számábrázolás, logikai műveletek

A számrendszer fogalma. 2-es és 10-es számrendszerek bemutatása, 2-es és 10-es számrendszerek közötti átváltás.
Logikai művelet fogalma, használata. NEM, ÉS, VAGY logikai műveletek ismerete.

Digitalizálás: képek, hangok, filmek, kódolás, adatábrázolás

Jel fogalma: digitális és analóg jelek.
Digitalizálás fogalma, lépései. A lépések bemutatása képfájlok, hangfájlok és filmek esetén.
Digitalizált fájok tárolása: fájlkiterjesztések. Vektorgrafikus és bittérképes fájlok kezelése. Képek felbontása, színmélysége. RGB, CMYK színkódolás.
Digitalizálás eszközei.
Kódolás fogalma: ASCII és Unicode kódtáblák jellemzése. UTF-8 kódolás.

Számítógépek csoportosítása, Neumann-elvek, Neumann-elvű számítógép felépítése: fő részei, ezek közötti kapcsolat, mobileszközök bemutatása, jellemzése

Számítógépek csoportosítása, az egyes csoportok jellemzése, példák.
Neumann-elvek, Neumann-elvű gépek fő hardverelemei.
Alaplap, vezérlő kártyák, memória, tápegység, buszrendszer, interfész szerepe, feladatai, jellemzői.
CPU fogalma, feladatai. CPU sebességének jellemzése. CPU-gyártó cégek.
Számítógép konfiguráció.
Mobileszközök jellemzése, fő hardver elmei: hordozható számítógépek, laptopok, okostelefonok.

A számítógépek üzembe helyezése, karbantartása, segédprogramok használata

Hardvereszközök összekapcsolása, csatlakoztatása, üzembe helyezése.
Rendszer- és hardvereszközök karbantartásának fontosabb elemei, pl.: archiválás, vírusvédelem, portalanítás.
Néhány segédprogram bemutatása, pl. biztonsági másolat készítéséhez vagy vírusvédelemhez.

Memóriák

Memória fogalma, feladata, jellemzői. RAM és ROM memóriák jellemzése, fő típusai.
Ma használatos memóriák jellemzése.
Néhány egyéb speciális memória bemutatása, pl.: flash, CMOS, cache.

Beviteli eszközök: billentyűzet, egér, szkenner

Billentyűzet jellemzése: gombok száma, csoportosítása, speciális billentyűk.
Egerek csoportosítása működési elv alapján, fő típusai.
Billentyűzet és egér csatlakoztatása a számítógéphez.
Szkenner bemutatása: feladata, fő típusai, ma használatos szkennerek jellemzése.

Kiviteli eszközök: monitorok és nyomtatók

Monitorok működési elvei.
Monitorok jellemzése: képfrissítési frekvencia, válaszidő, képarány, képátló, felbontás, színmélység.
Grafikus kártya szerepe a monitor működésében.
Nyomatók fő típusai, jellemzése.
Monitor és a nyomtató által használt színmodell.

Háttértárak

Adattárolási elvek. Háttértárolók fő típusai működési elv alapján, ezek jellemzése.
HDD, SSD, pendrive, CD, DVD, Blu-Ray lemezek jellemzése, összehasonlítása, fő típusai.
Egyéb háttértárolók, pl. memóriakártyák, adathordozók bemutatása.

Számítógépes hálózatok

Hálózat fogalma, létrehozásának a céljai.
Hálózatok csoportosítása különböző szempontok alapján: fizikai kiterjedtség, topológia.
Helyi hálózatok típusai.
Iskolai hálózatunk bemutatása: topológia, összeköttetéshez szükséges eszközök.
Vezeték nélküli hálózatok.
Leggyakoribb hálózati eszközök feladatai: hálózati kártya, router, switch.

Szoftverek csoportosítása

Szoftverek csoportosítása különböző szempontok alapján: felhasználási terület, jogi szempontok.
Az altípusok jelentése, közöttük lévő különbségek bemutatása.
Szoftverjog, licencszerződés, üzleti szoftverek legális használata.

Operációs rendszerek

Az operációs rendszer fogalma, feladata, hálózatkezelő funkciói.
Operációs rendszerek csoportosítása különböző szempontok alapján: kezelőfelület, feladatok és felhasználók száma, forráskód hozzáférhetősége.
A Windows 10 operációs rendszer kezelőfelületének, beállításainak bemutatása.
Az operációs rendszerek hálózati funkciói, szolgáltatásai.

Háttértár, könyvtár és állománykezelés

Háttértár és a meghajtó fogalma, azonosítása.
Mappaszerkezet bemutatása. Állományok kezelése.
Mappa- és fájlkezelő műveletek bemutatása: létrehozás, másolás, mozgatás, keresés, törlés.
Vágólap és a Lomtár.

Állománytömörítés

Tömörítés fogalma, szükségessége. Veszteségmentes és veszteséges tömörítés.
Fájlok tömörítésének lehetőségei. Tömörítő program bemutatása: alapvető szolgáltatásai. Tömörített fájlok kezelése, népszerű formátumok.

Számítógépes vírusok és kártevők

Vírus fogalma, főbb típusai. Vírusfertőzésre utaló jelek. Vírusvédelem, víruskeresés főbb típusai. Teendők vírusfertőzés esetén.
Egyéb, más típusú károkozók bemutatása, védekezés ellenük.

Az internet felépítése, működése, szolgáltatásai

Internet fogalma, felépítése, gépek összeköttetése, azonosítása. Az internet protokolljai és ezek feladata. Helyi hálózat kapcsolódása az internetre.
Az internet napjainkban népszerű szolgáltatásainak bemutatása.

Adattárolás és adatátvitel az Interneten

Levelezés webes felületen és kliensprogrammal. Levelező programok működése, szolgáltatásai. Adattárolás a felhőben. Fájlok átvitelének egyéb módjai.

Adatkeresés az interneten

Tematikus és kulcsszavas keresés fogalma, jellemzése. Egy böngészőprogram bemutatása: működése, alapvető szolgáltatásai.
Online adatbázisok bemutatása, használata.

Könyvtárismeret

Könyvtár fogalma, fő típusai, szolgáltatásai. Nemzeti Könyvtár fogalma, feladata.
Eligazodás a könyvtárban.
Elektronikus könyvtárak jellemzése, bemutatása.

Dokumentumok

Dokumentum fogalma, csoportosítása különböző szempontok alapján: előállítási technológia, tartalom, megjelenési gyakoriság.
Dokumentumok azonosítása. Eligazodás a dokumentumok között.
Nem nyomtatott dokumentumok tárolása.
Hagyományos és elektronikus katalógus használata.