Iskolánkról

A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium 2015. szeptember 9-én ünnepelte alapításának 70. évfordulóját. Alapítása rendhagyó volt. 1945 nyarán a szülők kezdeményezésére, a három csepeli párt – kisgazda, kommunista, szociáldemokr​ata – közös elhatározásából a pannonhalmi Szent Benedek Rendet kérték fel a gimnázium szervezésére, vezetésére. Így lett Csepel első középiskolája az ezer éves magyar iskola, a pannonhalmi Alma Mater utolsó hajtása. Az iskolák történetében egyedülálló, hogy egy hónap alatt létrejött a gimnázium, az ország első tandíjmentes, koedukált, államilag támogatott egyházi iskolája.

1948-ban, az államosításkor​​​ jól szervezett, igényes és ugyanakkor családias légkörű iskolát hagytak itt a bencések. 1952-ben avatták az iskola mai épületét, amely akkor Közép- Európa egyik legkorszerűbb iskolaépülete volt. Napjainkban sajnos alapos felújításra szorul. Ezzel egyidejűleg az ELTE gyakorló iskolája lett és megindult egy hallatlanul színvonalas tanári gárda szervezése. A bencés hagyományok és e kiváló tanári kar együttes hatása meghatározó volt az iskola későbbi éveiben is. A tanulók létszáma és eredményeik, az iskola hírnevével együtt évről évre gyarapodtak. Egy iskola életében fontos tényező, hogy ésszerűen tudjon alkalmazkodni a társadalmi igényekhez. Ennek jegyében indult meg a tagozatok szervezése, először a nyelvi, majd a természettudományos, újabb időkben az informatika csoportok.

Az iskola mindig fontosnak tartotta a tehetséggondozást, ezért amikor lehetőség nyílt 8 osztályos képzést is indított, amely napjainkig nagyon szép sikereket hozott tanulmányi versenyeken és egyetemi felvételek szempontjából egyaránt. A végzett tanulók többsége egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait, melynek befejezése után többen visszatérnek a kerületbe, mint munkavállalók. Talán nincs Csepelnek egyetlen nagyobb intézménye sem, ahol egykori diákunk ne volna. A tanári kar a nevelés ügyét nagyon fontosnak tartja. A humánumot, az emberséget, a közösségi embert kívánja erősebben kialakítani. Fontosnak tartja a hagyományok ápolását és teremtését. „A Jedlik Ányos Gimnázium félévszázados története – nehéz epizódjaira ellenére – egyenes vonalú fejlődést tanúsít. A nagy emberi feszültségek és az értelmes alkotóerő viharából mindig az utóbbi került ki győztesen. Sohasem törekedett látványos sikerekre, hanem a józan nevelés lehetőségeit kihasználva érte el eredményeit. Olyan kulturális központot hozott létre, amely meghatározó tényezője a kerületnek” – olvasható egyik évkönyve előszavában. Az iskola múltja és jelene biztosíték arra, hogy a következő évtizedekben is a tudás és emberség közvetítője lesz Csepelen. Úgy legyen!

Galéria