Jedlik Alapítvány

Az Alapítványról

A Jedlik Alapítvány 1990-es alapítása óta fő céljának a tehetséggondozást tekinti, ennek megfelelően igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy jedlikes diákok mindennapjai szebb környezetben, jobb felszereltséggel teljenek, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményeket jutalmazhassuk, a nehéz sorsúak helyzetén könnyíthessünk.

Hattingeni diákcsere kapcsolat

Külföldi kapcsolataink közül a legrégebbi és talán a leggyümölcsözőbb a hattingeni Holthausen Gimnáziummal ápolt diákcserekapcsolat, amely 30 éves múltra tekint vissza. Ezt a szakmai utat kiemelten támogatja az Alapítvány, hiszen két nyelv, a német és az angol nyelvtudás elmélyítésére ad lehetőséget a diákoknak.

Kiemelkedő tehetségek ösztönzése

Az évente megrendezésre kerülő Jedlik Napokon kerülnek átadásra különböző díjaink, amelyekkel évente 20, kiemelkedő tehetségű tanulót jutalmazunk díjak és ösztöndíjak formájában.

Vizsgadíjak támogatása

Kiemelkedő tehetségű, de nehéz anyagi helyzetben lévő diákok számára támogatást nyújtunk különböző vizsgák, pl. államilag elismert nyelvvizsgák, ECDL vizsgák vizsgadíjának kifizetéséhez.

Az oktatás körülményeinek javítása

A gimnáziumi oktatás körülményeit és lehetőségeit szakkönyvek, illetve lehetőségeinkhez mérten egyéb tárgyi eszközök beszerzésével támogatjuk.

Természettudományos ismeretek terjesztése

A Gimnáziumban működő természettudományos laboratóriummal együttműködésben az Alapítvány a kerületi fiatalok természettudományos ismereteinek fejlesztésében is részt vettünk több Európai Uniós pályázat elnyerése után, melyek keretében közterületi ismeretterjesztő kitelepüléseket rendeztünk.

Képgalériák:

Szakmai nap 1.
Szakmai nap 2.
Nyílt kísérleti délutánok

Egyéb támogatások

Minden tanévben további kb. 100 diákot támogatunk különböző formában.
Az Alapítvány segíti a tehetséges sportolókat, a nemzetközi versenyeken való részvételük anyagi támogatásával.

Adó 1%

2022-ben a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származó bevételünk 1.996.082,- Ft volt. Köszönjük a felajánlást!
Az alapítvány adószáma: 19651635-1-43