A téli szünetben fontos kormányzati döntés született a Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításáról! A kormányhatározat szövege a Magyar Közlönyben és itt is olvasható.

A Kormány 2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozata 
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
A Kormány 
1. egyetért 
a) a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításával, 
b) … 
c) …

 2. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere − Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának (a  továbbiakban: Önkormányzat) mint a  felújítás megvalósítójának támogatási kérelme alapján − a  Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításához 5 000 000 000 forint összegű költségvetési támogatás biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására és elszámolásának részletes feltételei meghatározására az Önkormányzattal támogatási szerződést kössön, vagy részére támogatói okiratot adjon ki;
Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. február 28.