A felvételi eljárás következő lépései

Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételizők!

Az alábbiakban foglaljuk össze a felvételi eljárás soron következő állomásait.

A központi felvételi vizsga eredményéről értékelőlapot állít ki a dolgozat javítását végző intézmény.
A nálunk javított dolgozatokról az értékelőlapokat 2019. február 5-én 8 és 16 óra között van lehetőség átvenni.

A felvételi eljárás következő lépése a jelentkezési lapok elkészítése, kinyomtatása és elküldése.

A jelentkezés során tanulmányi területeket (tagozatokat) kell megjelölni, és megadni ezek sorrendjét. A sorrend kialakításakor az egyéni preferenciákat érdemes figyelembe venni. A tanulót nem éri hátrány a hátrébb sorolt tagozatokon, ha esetleg az első helyen megjelölt helyre nem nyer felvételt.

A folyamat különbözik a negyedikes és a nyolcadikos tanulók esetében.

8. osztályos jelentkező esetén

A jelentkezési lapokat az általános iskola készíti el a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben, majd juttatja el őket a középfokú iskolákba és az Oktatási Hivatal győri központjába.

Kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül szerepeljen a következő tíz tantárgyból a 7. osztályban év végén, és 8. osztályban félévkor megszerzett érdemjegy: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika. (Összesen 20 jegy)

A nyolcadik osztályos jelentkezők a következő tagozatok közül választhatnak:

tagozatok tagozat-kód tervezett létszám
matematika 0001 15 fő
természettudományos 0002 15 fő
angol nyelv 0003 30 fő
német nyelv 0004 15 fő
informatika 0005 15 fő
élsportolói 0006 16 fő

Nyelvi tagozatokon az első idegen nyelv oktatása nem kezdő szintről indul, ezt kérjük vegyék figyelembe a jelentkezéskor.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • Ha a jelentkező nem nálunk írta a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát csatolni szükséges.
  • Élsportolói tagozaton a jelentkezéshez mellékelni szükséges a tanuló sportegyesülete által aláírt élsportolói jelentkezési lapot is.

4. osztályos jelentkező esetén

A szükséges nyomtatványokat a szülőnek kell elkészítenie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer egyéni jelentkezői felületén.
A felület használatához részletes útmutatót talál ezen az oldalon.
A nyomtatványok aláírásával kapcsolatban ezen az oldalon tájékozódhat.

A nyolcévfolyamos képzésünk tagozat-kódja 0008.

Az így elkészített jelentkezési lapot részünkre (személyesen vagy postai úton), míg a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába (Oktatási Hivatal - 9001 Győr, Pf. 694.) kell eljuttatnia.
Ha a postai utat választja, a dokumentumokat legkésőbb február 18-án éjfélig fel kell adni, amit célszerű könyvelt postai küldeményként megtenni.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon szerepeljen a következő öt tantárgy 4. osztályos félévi jegye: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • Minden esetben kérjük csatolni a gyermek 4. osztályos félévi értesítőjének másolatát.
  • Ha a jelentkező nem nálunk írta a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát is csatolni szükséges.

Iskolánk minden tagozaton szervez szóbeli felvételi vizsgát, ami a végső pontszám 25%-át adja.
Az egyes tagozatok szóbeli vizsgáinak témakörei ezen az oldalon találhatók.

A szóbeli meghallgatás behívási ponthatárát ezen az oldalon olvashatja.
A szóbeli meghallgatások időpontjai:

  • 4. osztályosok: 2019. február 28. - március 1.
    Pótnap: március 11.
  • 8. osztályosok: 2019. március 4-7.
    Pótnap: március 11.

A pontos, nevesített beosztás a honlapunkon lesz olvasható. Írásbeli értesítést nem küldünk.

Ideiglenes felvételi jegyzék

A jelentkezők hozott, írásbeli és szóbeli pontszáma alapján elkészítjük a jelentkezők felvételi jegyzékét.
Ezen minden hozzánk jelentkező neve szerepelni fog az összes elért eredménnyel együtt.

A jegyzék a honlapunkon lesz olvasható legkésőbb 2019. március 18-án.

Módosítási időszak

2019. március 21-22-én lehetőség lesz a jelentkezés során megjelölt tagozatsorrend módosítására.

Módosítani csak akkor érdemes, ha a jelentkező szándékai megváltoztak. Az ideiglenes lista alapján vélt esélytelenség okán nem javasolt változtatni a sorrenden, hiszen a felvételi rendszer működési módjából adódóan a jelentkezőt nem éri hátrány a hátrébb sorolt tagozaton, ha esetleg az első helyen megjelölt tagozatra nem nyer felvételt.

Döntés a felvételről

A végleges, jelentkezési sorrendek figyelembevételével készült felvételi lista (egyeztetett felvételi jegyzék) legkésőbb 2019. április 30-án lesz elérhető a honlapunkon.