Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet és az értékelésre – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet.

A megtekintés időpontja és helye:

2020. január 28-án, 8-16 óráig a titkárságon (A épület, földszint).

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 2020. január 29-én, 16 óráig – írásban adhatja le a titkárságon.

A vizsga eredményéről kiállított értékelő lapok átvétele:

2020. február 6-án, 8-16 óráig a titkárságon.