20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

182/B. § (7)432 Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

Kérjük a jövő évi 5-8. évfolyamos diákok szüleit, hogy választásukról a [email protected] e-mail címen értesítsék az iskolát.