Tájékoztatás a tanulók napközbeni felügyeletéről

Kedves Szülők!

Mint már Önök előtt is ismert, a Magyar Kormány rendeletet adott ki a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása érdekében. A jogszabály kiemelten foglalkozik az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend időtartama alatt a tanulók napközbeni felügyeletének megszervezésével. Különösen indokolt esetben – a szülő, illetve a törvényes képviselő kérelme alapján – gondoskodunk a gyermekek napközbeni felügyeletéről.

Különösen indokolt esetnek számít, ha a szülő a járványügyi védekezés területén dolgozik, és gyermeke felügyeletét más módon nem tudja megoldani. A gyermek felügyeletét tehát akkor tudjuk biztosítani, ha a szülő írásbeli kérelmet nyújt be  az intézmény vezetőjének. 

A kérelemnek tartalmaznia kell az indokokat – annak eldöntésére, hogy mi esik a „legszükségesebb eset” kategóriába támpontot jelenthet a munkáltató igazolása.

Kedves Szülők!

A 111/2021.(III.6) Kormányrendelet 2.§.-a elismeri azokat az erőfeszítéseket amelyet Önöknek a jelenlegi helyzet kezelésére tenniük kell-és természetesen mi is köszönjük a segítségüket. Köszönjük azért is, mert a jelenlegi helyzetben az iskolák is a járvány helyszínévé változtak, veszélyeztetve a gyermeküket, a családjukat és Kollégáinkat is.

Az intézményben dolgozók feladata most az, hogy a digitális térben segítsék gyermeküket, és ügyeljenek. Az ügyelet ideje alatt azonban nem tudnak órát tartani, így elmaradhatnak órák – és ezt mi nem szeretnénk.

Kérem, kérjük hát Önöket, hogy a tavaszi szünetig csak a legszükségesebb esetben kérjenek gyermekfelügyeletet. Mindenkinek az az érdeke, hogy minimálisra csökkentsük a találkozásokat – és persze azt is reméljük, hogy az oltásszám növekedése könnyebbséget jelent majd.

Tájékoztatjuk majd Önöket – segítve az Önkormányzat munkáját – arról is, hogy az ügyeletet kérő, illetve a szociálisan rászoruló (otthon maradó) gyermek hogyan veheti igénybe a napi egyszeri étkezést.

Az iskolai ügyeleten csak egészséges, tünetmentes tanulókat fogadunk.

Tóth János s.k.,
tankerületi igazgató

 


 

Tájékoztatás az étkeztetésről

I. Az OTTHONUKBAN TARTÓZKODÓ gyermekek számára a napi egyszeri – műanyag dobozba kiadagolt –  melegétkezést (leves és főétel).

1. A rendelés menete

A március hónapra – 03.09-03.31-ig – vonatkozó megrendelést 03.08-án 9 óráig szükséges leadni! Amennyiben a későbbiekben szeretné a szülő igényelni az étkezést, úgy az igényt megelőző 2 munkanap 9 óráig szükséges azt jelezni. Az étkezés lemondására a megelőző munkanap 9 óráig van lehetőség.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság munkatársai az: [email protected], valamint munkaidőben a 06-20-264-3767-es telefonszámon fogadják a rendeléseket, melynek során a gyermek alábbi adatait szükséges megadni:

  • név,
  • intézmény neve,
  • osztály,
  • van-e allergiája.

2. Az étel átvétele

Az ételek a Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 II. Rákóczi Ferenc út 106-108.) tálalókonyháján vehetők át minden hétköznap 11.00-13.00 óra között.

II. Az iskolai ügyeletet választók a szokásos módon az koordinátortól rendelhetik meg az étkezést

  • a március hónapra – 03.09-03.31-ig – vonatkozó megrendelést 03.08-án 9 óráig szükséges leadni!
  • későbbiekben szeretné a szülő igényelni az étkezést, úgy az igényt megelőző 2 munkanap 9 óráig szükséges azt jelezni.
  • az étkezés lemondására a megelőző munkanap 9 óráig van lehetőség.

 A korábban márciusra befizetett étkezési terítési díj összege beszámításra kerül!