Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a beiratkozás időpontja 2021. június 22. kedd.
A beiratkozás az alábbi beosztás szerint zajlik. Lentebb, az "Osztályok és osztályfőnökök" pont alatt látható, hogy melyik tagozat melyik osztályba tartozik.

9.C TERME 6.A TERME
8:00-9:30 5.A 9.B
9:30-11:00 9.C 9.D
11:00-12:00 9.E ---

Szükséges iratok:

 • általános iskolai bizonyítvány,
 • lakcímkártya és személyazonosításra alkalmas igazolvány (betekintésre),
 • ha már rendelkeznek vele, NEK adatlap a diákigazolvány igényléséhez. Ha az adatlap a beiratkozáskor még nem áll rendelkezésre, azt pótlólag július hónapban, a szerdai ügyeleti napokon 9 és 13 óra között lehet benyújtani a titkárságon.

A beiratkozási adatlapot (Krétából) és a nyilatkozatokat az ügyintézés menetének egyszerűsítéséért kitöltve és kinyomtatva kérjük, hozzák magukkal. Amennyiben erre nincs lehetőségük, a helyszínen biztosítunk Önöknek nyomtatványokat.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor szükséges összeget (7.300 Ft) legyenek szívesek kiszámolva magukkal hozni.

Idén is lesz lehetőségük a Krétában elektronikus módon beiratkozni és az eredeti dokumentumokat később bemutatni, illetve benyújtani, de kérjük, vegyék figyelembe, hogy bizonyos igénylések, megrendelések átfutási idő után valósulnak csak meg, így számítunk a személyes megjelenésükre. Az online felület a Kréta rendszerben 2021. június 15-től érhető el.

Nyilatkozatok

Adatvédelem
Iskolaorvos
Iskolapszichológus
Hit- vagy erkölcstan – CSAK 5. osztályosoknak

Tájékoztatók

TAGOZAT OSZTÁLYFŐNÖK
5.A nyolcévfolyamos osztály Radnai Tamás, matematika-fizika szakos tanár úr
9.B matematika és természettudományi tagozat Juhászné Székely Mónika, matematika-történelem szakos tanárnő
9.C német és angol tagozat Lakner Zsuzsanna, angol nyelv szakos tanárnő
9.D informatika és angol tagozat Kulinyi Réka, matematika szakos tanárnő
9.E élsportolói osztály Zalabai-Kránicz Alexandra, testnevelés szakos tanárnő

A májusban szokásos előzetes szülői értekezletet a járványügyi előírások miatt nem tudtuk megtartani, de az osztályfőnök a beiratkozás után felveszik Önökkel a kapcsolatot a felvételi eljárásban megadott e-mail címükön keresztül.

A következő osztályokban és tagozatokon a felvételi tájékoztatóban meghirdetettek alapján, illetve egyéb tanulásszervezési okok miatt, pl. órarendkészítés, zárt csoportokban tanulják a következő nyelveket:

NYELVEK
5.A német-latin
9.C

német tagozat – kezdő angol
angol tagozat – kezdő német

9.D

angol tagozat – kezdő francia

A többi diák évfolyam szintű, összevont nyelvi csoportokba kerül.

Angolból több haladó csoport indul, a szeptemberi nyelvi felmérőn elért eredményük alapján kerülnek beosztásra.

A kezdő csoportokba a jelentkezéskor megjelöltek alapján a többség választása, az egyenletes létszámeloszlás, illetve tanáraink kapacitásának együttes mérlegelése után kerülnek a diákok beosztásra.

9.B matematika és természettudományi tagozat

haladó németesek

(1 csoport)

kezdő angol

haladó angolosok

(4 csoport)

kezdő német
kezdő spanyol
kezdő olasz
E osztály: kezdő spanyol

9.D informatika tagozat
9.E élsportolói osztály

A csoportok pontos beosztását a beiratkozáskor tekinthetik meg.

A 2021/22-es tanév szeptember 1-jén kezdődik.

Az első napon hagyományosan 9 órától tanévnyitó ünnepséget tartunk az udvaron.

8:30-tól gyülekező az osztálytermekben, az új osztályok a portánál segítséget fognak kapni abban, hogy hol is van a termük. Az osztályfőnököktől megkapják a jedlikes kendőt/ nyakkendőt és az ő vezetésükkel meg fogják találni az ünnepség helyszínét.

Ezt követően min. három osztályfőnöki órájuk lesz, ez az új osztályoknál lehet több is. Itt ismerkednek egymással, az épületekkel, az iskolai szokásokkal. A délelőtt folyamán átveszik a tankönyveiket, érdemes erre is gondolni, amikor eldöntik, hogy melyik táskával jöjjenek iskolába, illetve, hogy hogyan megy haza a diák a nap végén.

Mindenkinek van saját zárható szekrénye a terem végében vagy a folyosón, ehhez néhány napon belül megkapják a kulcsokat.

Természetesen, aki befizette az iskolai menzát, már az első napon itt ehet. Ezzel kapcsolatban az iskola honlapján megtalálják a részletes tájékoztatást: a befizetésről, támogatás igényléséről, a lemondásról, az aktuális információkról értesülhetnek. Figyelmükbe ajánljuk, hogy nem csak menza, hanem dobozos étel is rendelhető.

Tehát az első napon még nem lesz órarend szerinti tanítás.

Szintén iskolai hagyomány, hogy az első vagy a második héten tanulmányi kirándulást szervezünk a diákjaink számára, erre szeptember 9-10-én kerül sor (csütörtök, péntek). Ez az új osztályok részére két egynapos kirándulást jelent, a részletekről az osztályfőnökök tájékoztatják majd a diákokat.

Az első szülői értekezletre előre láthatóan szeptember 16-án, csütörtökön kerül sor 17 órától. (Az iskolánkban minden iskolai szinten szervezett fogadóóra és szülői értekezlet csütörtökön zajlik.)

Az iskola honlapján a nyár folyamán hasznos információkat találhatnak. A továbbiakban is kérjük, kísérjék figyelemmel, az újdonságok, hírek folyamatosan ide kerülnek ki, a Pedellus fül alatt megtalálható többek közt a munkaterv, csengetési rend, a Közzétételi listán a Házirend, Pedagógiai Program stb.

1. Jedlikes nyakkendő/sál

Nincs egyenruhánk, de az összetartozás szimbóluma. Az iskola 70 éves évfordulója alkalmából született meg a terv, és azóta iskolai ünnepélyeken, versenyeken ebben jelennek meg diákjaink, ezzel is hirdetve az iskolához tartozásukat, viszik hírünket a világba.

2. DSE éves tagdíj a 2021/2022. tanévre

Az éves pártolói tagdíj befizetésével a DSE működését támogatják. A JÁG Diáksport Egyesület a befizetett tagdíjakból támogatja:

 • sportszerek vásárlását, felújítását,
 • nevezési díjak befizetését, utazást a versenyek helyszínére, esetenként szállást, étkezést,
 • az évente megrendezésre kerülő Jedlik napokon sportrendezvényeket finanszíroz,
 • biztosítja a testnevelés órákon és a tömegsport foglalkozásokon a megfelelő mennyiségű és minőségű sportszereket.

3. Testneveléshez 2 db póló

4. Hozzájárulás a gimnázium mellett működő Jedlik Alapítvány támogatására.

A Jedlik Alapítvány a szociálisan rászoruló, illetve kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező diákoknak nyújt támogatást:

 • étkezési díj befizetéséhez,
 • tankönyvvásárláshoz,
 • tanulmányi kirándulás és külföldi tanulmányút költségeihez,
 • nyelvvizsga és ECDL-vizsgadíj befizetéséhez,
 • tanulmányi versenyek nevezési részvételi díjának befizetéséhez,
 • ösztöndíjat fizet,
 • könyv és tárgyjutalmat vásárol a diákoknak.

5. Ingyenes állami biztosítás jár minden diáknak a 18. születésnapjáig. További – kiegészítő – biztosítás a kiválasztott csomag szerinti összeg befizetésével helyben megköthető (Generali Simba). Többféle csomagból lehet biztosítást választani, ennek adminisztrációja szeptemberben zajlik.

A diákigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárásról ebben a tájékoztatóban olvashat.

A testnevelés pólók méreteit ezen az adatlapon találja.