Beiratkozás, szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az első szülői értekezlet 2022. május 26-án 17.00 tartjuk.
Kérem, legyenek szívesek a mellékelt nyomtatványokat pontosan kitölteni és a szülői értekezletre elhozni!

Beiratkozás

A beiratkozás időpontja: 2022. június 23-án 09.00-12.00 óráig.
Diákigazolvány igényléséhez a Kormányablaknál kapott adatlapot legyenek szívesek magukkal hozni. Az adatlap aljára a lakcímkártyán lévő lakcímet kérjük ráírni!
Szükséges iratok: általános iskolai bizonyítvány, lakcímkártya és személyazonosításra alkalmas igazolvány (betekintésre).

A beiratkozáskor várható fizetendő összegeket kérjük, hozzák magukkal (lehetőleg a pontos összeget).

DSE tagdíj: 1000 Ft (2022/23. tanévre)

Az 1000 Ft éves pártolói tagdíj befizetésével a DSE működését támogatjuk. A JÁG Diáksport Egyesület a befizetett tagdíjakból finanszírozza:

  • Sportszerek vásárlását, felújítását,
  • nevezési díjak befizetését, utazást a versenyek helyszínére, esetenként szállást, étkezést,
  • az évente megrendezésre kerülő Jedlik napi sportrendezvények helyezettjeinek díjazását,
  • testnevelés órákon és tömegsport foglalkozásokon a megfelelő mennyiségű és minőségű sportszerek rendelkezésre állását.

Jedlik Alapítvány hozzájárulás: 1000 Ft

A Jedlik Alapítvány a szociálisan rászoruló, illetve kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező diákoknak nyújt támogatást:

  • étkezési díj befizetéséhez,
  • tanulmányi kirándulás és külföldi tanulmányút költségeihez,
  • tanulmányi versenyek nevezési, részvételi díjának befizetéséhez,
  • ösztöndíj kifizetéséhez,
  • könyv-és tárgyjutalom vásárlásához.

Jedlikes nyakkendő/kendő: 2700 Ft

Az iskola 70 éves évfordulója alkalmából született ötlet alapján iskolai ünnepélyeken, versenyeken ebben jelennek meg diákjaink, ezzel is hirdetve az iskolához tartozásukat.

Testnevelés póló (2 db): 4400 Ft

Testnevelés órákon a diákok jedlikes emblémával ellátott, osztályonként eltérő színű pólóban vesznek részt.