Jelentkezés központi írásbeli vizsgára

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi felvételi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. Központi írásbeli vizsgára az alább letölthető Tanulói jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem váltja ki vagy helyettesíti az iskolába való jelentkezéshez szükséges űrlapot, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

Az alábbi jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Ha speciális vizsgakörülményekre jogosító szakértői véleménnyel rendelkezik a vizsgázó és élni szeretne ezekkel, akkor ezt az erre szolgáló űrlap csatolásával kérvényeznie kell, a szakértői vélemény csatolása mellett.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsga időpontja 4. és 8. osztályosoknak: 2023. január 21. 10:00
Pótló írásbeli vizsga: 2023. január 31. 14 óra (az orvosi igazolást kérjük hozzák magukkal)

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára
Leadási határidő: 2022. december 2.

Az iskolánkban írt, kijavított dolgozatokat 2023. február 10-én lesz lehetőség megtekinteni, és azokat lefényképezni (fénymásolásra nincs lehetőség). Február 11-én, 16 óráig lesz lehetőség az értékelésre észrevételt tenni (kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól való eltérő értékelés esetén).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi írásbeli vizsgára, és magába az iskolába külön kell jelentkezni. Egyik sem helyettesíti a másikat!