Nekrológ

"Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani"
                                                  Váci Mihály

Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Édesanyám Tóth Árpádné, Ilonka, életének 90. évében elhunyt. Utolsó akaratának megfelelően hamvait 2023. december 2-án 13 órakor szülőföldjén Vas vármegyei Andrásfai Temetőben helyezzük végső nyugalomra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ujjady László

 

Tóth Árpádné, Nagy Ilonától, iskolánk magyar-orosz szakos, nagy közszeretetnek örvendő tanárnőjétől búcsúzunk.

Ilonkának kilenc évtized hosszú, küzdelmes élet jutott osztályrészül. Korán elvesztette a férjét, akinek szeretetét egyetlen gyermeke, László pótolta.

Hívatását, a tanítást, példamutató lelkesedéssel végezte. Generációkat nevelt eredményesen a Jedlikben 1964 óta. Sikerének titka a türelem, az empátia, a bölcsesség, a humor és mindenekelőtt a megkülönböztetés nélküli, mindenkire kiterjedő nagy szeretet. És természetesen a kiváló szaktudás.

Varázslatos egyéniségével megszerettette az orosz nyelvet és kultúrát. Iskolánkban 1952-ben indult orosz tagozat, majd 1967/68-tól emelt szintű orosz tagozat is, heti 12 órával. Mindkét képzésben oszlopos tag volt. Ebben az esztendőben az ő közreműködésével kezdődött a diákcsere kapcsolat a moszkvai 20. számú iskolával, amely 1990-ig tartott. Ekkor szűnt meg a kötelező orosz nyelvoktatás is. Sikerrel szerveztek idegenvezető képzést kollégáival, ő is rendelkezett idegenvezetői képesítéssel.

Szaktanári munkáján kívül folyamatosan kapott osztályfőnöki megbízatást is, mert azt is kiválóan végezte. Tanítványai rajongtak érte, példaképnek tekintették.

Több állami kitüntetésben is részesült, de a legnagyobb elismerést tanítványaitól kapta, akik felnőtt korukban is hálásan ragaszkodtak hozzá. Nyugállományba vonulása után még magyart tanított a Csete Balázs Középiskolában és a Dolgozók Gimnáziumában. Szabadidejében kertészkedett, szebbnél szebb virágokat nevelt.

Mikor a betegség úrrá lett rajta, idősek otthonába költözött, hogy családját kímélje. Először Pesterzsébeten, majd Kamaraerdőben lakott. Itt halt meg 2023. október 15-én.

Kollégáinak és tanítványainak is követendő példa. Őrizzük emlékét!

Rokonai, kollégái, tanítványai egy szál virággal vehetnek búcsút Ilonkától november 25-én (szombaton) 10 órától, a Jedlik Ányos Gimnázium kápolnájában tartott emlékezésen.

 

Galéria