Ezeken az oldalakon az iskolával kapcsolatos gyakorlati információk találhatók meg.


pedellus, i m (latin)

iskolaszolga, az iskola karbantartója, iskolai kapus és altiszt, hivatalsegéd