Árváné Doba Mária
matematika
Beke-Szabó Lajos
12.D osztályfőnöke
matematika
Bérczesné Sidó Andrea
10.B osztályfőnöke
történelem, latin örökségünk
Bese Benő
intézményvezető
testnevelés
Bonhardt Zsuzsanna
10.A osztályfőnöke
német nyelv
Dr. Bonhardtné Hoffmann Ildikó
6.A osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom
Bor Pálma
angol nyelv
Dr. Brutovszky Gabriella
biológia, magyar nyelv és irodalom, dráma
Bunda János István
rajz és vizuális kultúra
Calvoné Horányi Enikő
11.C osztályfőnöke
német, spanyol nyelvek
Csapody Ákos
8.A osztályfőnöke
történelem
Csernák Edina
9.C osztályfőnöke
matematika
Deák Erika
11.D osztályfőnöke
angol nyelv
Elekné Becz Beatrix
kémia, fizika
Éryné Gerencsér Ágnes
angol, olasz nyelvek
Fábián Magdolna
9.D osztályfőnöke
ének-zene
Fancsaliné Gere Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom
Fehér Gabriella
9.B osztályfőnöke
földrajz, biológia
Fodor Mária
matematika
Fórizs Krisztina
11.E osztályfőnöke
testnevelés
György Szilvia
testnevelés
Harangozó Andrea
intézményvezető-helyettes
10.C osztályfőnöke
német nyelv
Hegyiné Bernhauser Bernadett
német nyelv
Hidvégi Tamás
biológia, földrajz
Holczer József
11.B osztályfőnöke
informatika, kémia
Horváth Zoltán
fizika, informatika
Horváth Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Janik Mária
7.A osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom, történelem
Juhászné Székely Mónika
matematika
Karczagi Annamária
12.C osztályfőnöke
angol nyelv
Kard Eszter
matematika
Kecskeméti Judit
matematika
Kirják Miklós
rajz és vizuális kultúra
Kohut Judit
angol nyelv
Kovács Gabriella
matematika
Krempaszky Zsolt
történelem
Kulinyi Réka
matematika
Lakatos Fruzsina
spanyol nyelv
Lakner Zsuzsanna
12.A osztályfőnöke
angol, orosz nyelvek
Lakó Ferenc Péter
Lehota Krisztina
testnevelés
Mikuskáné Papp Mária
francia, orosz nyelvek
Nagy Andrea
angol nyelv
Pál Viktória
biológia, földrajz
Pavelka Éva
biológia, földrajz
Radnai Tamás
12.B osztályfőnöke
matematika, fizika
Reiterbauer Ildikó
11.A osztályfőnöke
angol nyelv
Rigóczki Csaba
földrajz, biológia
Sahin-Tóth Zsuzsanna
9.E osztályfőnöke
testnevelés
Scheuer Zsuzsanna
5.A osztályfőnöke
biológia, földrajz
Sebestyén Klára
német nyelv
Dr. Sebestyén Zoltánné
matematika, fizika
Soós Csaba
10.E osztályfőnöke
testnevelés
Strógerné Simon Piroska
könyvtárostanár
Szakácsné Györey Bernadett
matematika
Szeberényi Tamás
testnevelés
Dr. Szegő Iván
történelem
Takács Attila
10.D osztályfőnöke
informatika, matematika
Tengelicsné Pénzes Margit
német nyelv
Tóth Andrea
informatika, matematika
Turányi-Simon Krisztina
angol nyelv
Venczel Katalin
9.A osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom
Veszelszki Anna
matematika, természetismeret
Zaha Mária Enikő
12.E osztályfőnöke
kémia-fizika
Zalabai-Kránicz Alexandra
testnevelés
Zsilvölgyi Márta
intézményvezető-helyettes
matematika