Árváné Doba Mária
Árváné Doba Mária
matematika
Beke-Szabó Lajos
Beke-Szabó Lajos
11.D osztályfőnöke
matematika
Bérczesné Sidó Andrea
Bérczesné Sidó Andrea
9.B osztályfőnöke
történelem, latin örökségünk
Bese Benő
Bese Benő
intézményvezető
testnevelés
Bonhardt Zsuzsanna
Bonhardt Zsuzsanna
9.A osztályfőnöke
német nyelv
Bonhardtné Hoffmann Ildikó
Dr. Bonhardtné Hoffmann Ildikó
5.A osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom
Bor Pálma
Bor Pálma
angol nyelv
Brutovszky Gabriella
Dr. Brutovszky Gabriella
12.D osztályfőnöke
biológia, magyar nyelv és irodalom, dráma
Bunda János István
Bunda János István
rajz és vizuális kultúra
Calvoné Horányi Enikő
Calvoné Horányi Enikő
10.C osztályfőnöke
német, spanyol nyelvek
Csapody Ákos
Csapody Ákos
7.A osztályfőnöke
történelem
Csernák Edina
Csernák Edina
matematika
Csorba Zoltán
Csorba Zoltán
testnevelés
Deák Erika
Deák Erika
10.D osztályfőnöke
angol nyelv
Elekné Becz Beatrix
Elekné Becz Beatrix
kémia, fizika
Éryné Gerencsér Ágnes
Éryné Gerencsér Ágnes
angol, olasz nyelvek
Fábián Magdolna
Fábián Magdolna
12.B osztályfőnöke
ének-zene
Fancsaliné Gere Zsuzsanna
Fancsaliné Gere Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom
Fehér Gabriella
Fehér Gabriella
földrajz, biológia
Fodor Mária
Fodor Mária
matematika
Fórizs Krisztina
Fórizs Krisztina
10.E osztályfőnöke
testnevelés
György Szilvia
György Szilvia
testnevelés
Harangozó Andrea
Harangozó Andrea
intézményvezető-helyettes
9.C osztályfőnöke
német nyelv
Hegyiné Bernhauser Bernadett
Hegyiné Bernhauser Bernadett
11.A osztályfőnöke
német nyelv
Holczer József
Holczer József
10.B osztályfőnöke
informatika, kémia
Horváth Zoltán
Horváth Zoltán
fizika, informatika
Horváth Zsuzsanna
Horváth Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Jámbor Nikolett
Jámbor Nikolett
matematika, informatika
Janik Mária
Janik Mária
6.A osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom, történelem
Karczagi Annamária
Karczagi Annamária
11.C osztályfőnöke
angol nyelv
Kard Eszter
Kard Eszter
matematika
Kecskeméti Judit
Kecskeméti Judit
matematika
Kirják Miklós
Kirják Miklós
rajz és vizuális kultúra
Kohut Judit
Kohut Judit
angol nyelv
Kolatsek Katalin
Kolatsek Katalin
kémia, biológia
Kovács Gabriella
Kovács Gabriella
12.A osztályfőnöke
matematika
Kulinyi Réka
Kulinyi Réka
matematika
Lakatos Fruzsina
Lakatos Fruzsina
spanyol nyelv
Lakner Zsuzsanna
Lakner Zsuzsanna
angol, orosz nyelvek
Lakó Ferenc Péter
Lakó Ferenc Péter
Lehota Krisztina
Lehota Krisztina
testnevelés
Mikuskáné Papp Mária
Mikuskáné Papp Mária
12.C osztályfőnöke
francia, orosz nyelvek
Nagy Andrea
Nagy Andrea
angol nyelv
Pavelka Éva
Pavelka Éva
biológia, földrajz
Radnai Tamás
Radnai Tamás
11.B osztályfőnöke
matematika, fizika
Reiterbauer Ildikó
Reiterbauer Ildikó
10.A osztályfőnöke
angol nyelv
Scheuer Zsuzsanna
Scheuer Zsuzsanna
biológia, földrajz
Sebestyén Klára
Sebestyén Klára
német nyelv
Sebestyén Zoltánné
Dr. Sebestyén Zoltánné
matematika, fizika
Soós Csaba
Soós Csaba
9.E osztályfőnöke
testnevelés
Strógerné Simon Piroska
Strógerné Simon Piroska
könyvtárostanár
Szeberényi Tamás
Szeberényi Tamás
testnevelés
Szegő Iván
Dr. Szegő Iván
történelem
Takács Attila
Takács Attila
9.D osztályfőnöke
informatika, matematika
Tengelicsné Pénzes Margit
Tengelicsné Pénzes Margit
német nyelv
Tóth Andrea
Tóth Andrea
informatika, matematika
Tóth Péter
Tóth Péter
történelem, hon- és népismeret
Turányi-Simon Krisztina
Turányi-Simon Krisztina
angol nyelv
Venczel Katalin
Venczel Katalin
8.A osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom
Zaha Mária Enikő
Zaha Mária Enikő
11.E osztályfőnöke
kémia-fizika
Zalabai-Kránicz Alexandra
Zalabai-Kránicz Alexandra
12.E osztályfőnöke
testnevelés
Zsilvölgyi Márta
Zsilvölgyi Márta
intézményvezető-helyettes
matematika