Az angol tagozat szóbeli témakörei

Az angol szóbeli vizsga menete, témakörei és értékelése

A szóbeli vizsgán a jelentkezők, egyenként, 2 vagy 3 fős bizottságok előtt mutatják be nyelvtudásukat, amire körülbelül 10-12 perc áll a rendelkezésükre.

A diákok nem húznak tételt, nem kapnak képet vagy szöveget, egyszerű párbeszéd formájában folyik a vizsgáztatás. Kifejezetten hátrányos, ha valaki előre betanult „monológot” akar előadni a feltett kérdésre válaszul.

A kérdéseket az alábbiakban felsorolt 20 témakörből tesszük fel, mindenkinek legalább 3-4 különbözőből.

Amit hallani szeretnénk, azok önálló, ott helyben formált reakciók, azaz valódi, életszerű kommunikáció.

Témakörök​​​
 1. Family (relations, appearance, personal particulars, siblings)
 2. Daily routine​     
 3. Household duties – sharing in the family
 4. Meals, eating habits, diets – favourite dish, ingredients
 5. Shopping habits (daily and occasional) – products and shops
 6. Clothing, fashion, trends – to be or not to be trendy
 7. Seasons/weather (preferences)
 8. Health, illnesses, doctors, hospital
 9. Sports – doing-watching – individual and team sports
 10. Listening to music – personal habits - concerts, trends – radio
 11. Sparetime activities – popular/usual ones – extraordinary hobbies
 12. Watching films -cinema or television - streaming/online/downloading
 13. Reading habits (books, newspapers, magazines, online reading and e-books); how to get informed
 14. Traffic / transport; types of vehicles
 15. Travelling (in Hungary, abroad) – popular destinations
 16. Holidays and celebrations (seasonal and traditional; in the family)
 17. Animals and pets – why/why not to keep them?
 18. School – subjects – activities and facilities – digital learning
 19. Using the computer and the Internet – social media sites
 20. Friends and mates – importance of social life

 

Értéke​​lés

Kiejtés: 5 pont
– hanglejtése, tempója, a mássalhangzók és magánhangzók megformálása az angol kiejtési szabályokhoz viszonyítva

Szókincs: 10 pont
– mennyire választékos, pontos a szóhasználata

Tartalom: 15 pont
– milyen jellegű és mennyi információt tartalmaznak a válaszai a feltett kérdésekre

Nyelvhelyesség: 10 pont
– igeidők, nyelvtani formulák és szabályok betartásának mértéke

Kommunikációs készség: 10 pont
– mennyire kreatív, találékony, folyékony a társalgás menete, hogyan tudja felhasználni a rendelkezésére álló tudást

Összesen: 50 pont