A természettudományi tagozat szóbeli témakörei

A szóbeli vizsgán a jelentkezőknek a három tantárgy közül kettőből kell felvételizniük, választásuk szerint.  

Kémia

 • Halmazállapotok
 • Az anyagok csoportosítása (elemek, vegyületek, keverékek)
 • Oldatok (sűrűség, tömegszázalék)
 • Fizikai és kémiai változások
 • A kémiai reakciók fajtái (egyesülés, bomlás; exoterm, endoterm; sav-bázis, redoxi folyamatok)
 • Az anyagok képlete
 • Reakcióegyenletek (rendezés, mennyiségi jelentés)
 • A legfontosabb nemfémes elemek és vegyületeik
 • A legfontosabb savak (pl. sósav, kénsav, salétromsav), bázisok (NaOH, Ca(OH)2, NH3) és sóik
 • A legfontosabb fémek és vegyületeik

​Fizika​​

I. Alapve​​tő fizikai mennyiségek, mértékegységek
 • Hosszúság, terület, térfogat mérése, mértékegység-átváltások.
 • Az idő mérése, mértékegység-átváltások.
II. A testek m​o​​​zgása
 • Egyenes vonalú egyenletes mozgás: pálya, út, elmozdulás, sebesség és egységei.
 • Változó mozgás: pillanatnyi sebesség, átlagsebesség.
 • Az egyenletesen változó mozgás: gyorsulás, szabadesés.
​III. A dinamika alapjai​
 • A tehetetlenség törvénye: a tömeg és mértékegységei.
 • A sűrűség és mértékegységei.
 • Erőhatás, erő és mértékegysége, iránymennyiség, támadáspont, hatásvonal.
 • Legismertebb erőfajták: gravitációs erő, súlyerő, rugalmas erő, súlytalanság.
 • Az erőmérés. Erő–ellenerő, rugós erőmérő, egyensúly.
IV. Halmazállapotok​
 • A nyomás fogalma: nyomóerő, nyomott felület, nyomás és mértékegysége.
 • A folyadékok nyomása: hidrosztatikai nyomás.
 • Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye.
 • A testek úszása, lebegése, és elmerülése: lebegés, úszás, merülés feltételei.
 • A gázok nyomása. Torricelli kísérlete, nyomáskülönbségen alapuló eszközök.
V. Hőjelenségek​​​
 • A hőterjedés: hőáramlás, hővezetés, hősugárzás.
 • A hőtágulás, a Celsius-skála.
 • Halmazállapot-változások: az olvadás. A fagyás.
 • A víz sajátos viselkedése. Olvadáshő, olvadáspont, fagyáspont, fagyáshő.
 • Halmazállapot-változások: párolgás, forrás, lecsapódás. Párolgás, páratartalom, párolgási sebesség, forrás, forráspont, forráshő, lecsapódás.
VI. Elektromosság
 • Az anyag részecskéinek szerkezete: elektron, proton, neutron, ion.
 • A testek elektromos állapota: elektromos töltés és mértékegysége.
 • Elektromos vezetők, szigetelők, földelés, villámhárító.

Biológia​

 1. Az emberi test szerveződési szintjei. Az emberi (=állati) sejtek felépítése (sejtszervecskék és funkcióik, rajzok és mikroszkópos képek felismerése). A sejtek anyagcseréje
 2. Az emberi bőr felépítése, az egyes részek funkciója, a hámszövet, a kötőszövet és a zsírszövet előfordulása a bőrben. A bőr egészségvédelme
 3. Az ember csontvázrendszere, a csontszövet jellemzői, a csontok felépítése, összekapcsolódása, a vázrendszer sérülései
 4. Az emberi test nagyobb izmai, az izmok felépítése és működése. Az izmok anyagcseréje. A rendszeres testmozgás (edzés) előnyei. Az izomláz
 5. A legfontosabb tápanyagok (fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok, víz) és szerepük, esetleges hiánybetegségeik. Az ember energiaigénye, az alapanyagcsere. Az egészséges táplálkozás
 6. Az ember tápcsatornája: az előbél, középbél utóbél szervei, a szervek működése. A fogak felépítése, a fogszuvasodás és megelőzése
 7. A légzési szervrendszer felépítése, szerveinek működése. A légcsere és a légzőmozgások. A vitálkapacitás. Gázcsere a léghólyagocskákban. Nátha és asztma. A dohányzás káros hatásai
 8. A vér összetétele és a véralvadás. Értípusaink, a nagy- és a kisvérkör. A szív felépítése és működése. Elsősegélynyújtás hajszáleres, artériás és vénás vérzésnél
 9. Az immunitás fajtái. A vércsoportok és a vérátömlesztés
 10. A kiválasztó szervrendszer felépítése. A vese vizeletképző működése, a vizelet mennyisége és összetétele. A felfázás.
A felkészüléshez javasolt kiadványok

Biológia 8. tankönyv FI-505030801/1
Biológia 8. munkafüzet FI-505030802/1
Biológia 8. okostankönyv

 

A tételek felépítése

A témakörökön belül a kihúzott tétel az általános iskolai ismeretek felidézését és felmérését rövid feladatlappal segíti, amelyet a felvételiző a tételhúzást követően a felkészülés ideje alatt tölt ki. (Főbb feladattípusok: ábraelemzés, ábrakészítés, rövid válasz, igaz-hamis, ok-okozati összefüggések, érvelés, egyszerű számítási feladat stb.) A szóbeli vizsga során a felvételiző a megoldásait önálló, folyamatos előadással ismerteti.

A szóbeli vizsga pontozása
Tartalom
 • a témakörhöz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai fogalmak, jelenségek ismerete, helyes használata, a hétköznapi élettel és az egészséges életmóddal összefüggő ismeretek, elsősegély-nyújtási ismeretek (15 pont)
 • a témakörhöz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok, megfigyelésének és értelmezésének képessége (5 pont)
Előadásmód
 • jól felépített gondolatmenet, lényegkiemelés, önálló előadás (5 pont)

 

Értékelés

1. tantárgy: 25 pont
2. tantárgy: 25 pont
Összesen: 50 pont