Informatika tagozat

Az iskolánkba jelentkező tanulók körében a felvehető létszám arányában évek óta a legnépszerűbb célpont az 1990 óta működő informatika tagozat. Évről évre 180-200 nyolcadikos szeretne bekerülni a meghirdetett 15 helyre, így a túljelentkezés jelentős.

Érettségi

Az informatika tagozatosok emelt szintű képzésben vesznek részt, 9-12. évfolyamon rendre heti 4-4-4-4 órában tanulják a tantárgyat, 2020 óta digitális kultúra néven. 11. osztály végén rendszerint előrehozott érettségit tesznek, majd 12. év végén szintemelő vizsgát. Iskolánkban az informatikából (digitális kultúrából) közép- és emelt szinten érettségizők száma jelentős, a fakultációra járókkal együtt 50-60 fő évente, akik jellemzően szép eredményeket érnek el.

Tagozatunk célja, hogy a diákok tanulmányaik során korszerű, egyetemi tanulmányaikat megalapozó tudásra tegyenek szert. A tananyagon belül különösen nagy hangsúlyt fektetünk az algoritmizálás és a programozás, valamint a weblapkészítés oktatására. A diákok részletesen megtanulják a fejlesztői környezetek használatát, a C# vagy a Python programozási-, valamint a HTML és CSS leírónyelveket, megismerkednek az adatbázisok, az SQL nyelv használatával.

A legtehetségesebb diákokat indítjuk a különböző országos versenyeken, amelyeken rendszerint jó eredményeket érnek el. Diákjaink döntő többsége középiskola után az ország és Európa népszerű egyetemein folytatja tanulmányait.

A 2023-tól bevezetésre kerülő új felsőoktatási pontszámítási rendszerben számos egyetem, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint az Óbudai Egyetem is pluszpontokat ad a digitális kultúrából érettségizőknek digitális kompetencia jogcímen. Ez a lehetőség nem csak az informatikai szakokra jelentkezőkre vonatkozik, és az esetleges emelt szintű vizsgáért járó pluszpontokon felül értendő. Így digitális kultúrából érettségizni különösen megéri, hiszen több pont jár érte, mint más tárgyakért.

A nem informatika tagozatosok 9-11. évfolyamon heti 2-1-2 órában tanulnak digitális kultúrát. Ők informatikai tanulmányaikat közép- és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozáson (fakultáción) folytathatják a 11. és 12. évfolyamokon, heti 2 illetve 4 órában.

Technikai feltételek

Az informatika oktatás 3 szaktanteremben zajlik, összesen 75 modern számítógépen, Windows 10 és Office 2019 környezetben. Ezeket kiegészíti még egy 12 géppel felszerelt nyelvi terem, valamint az aulákban és a könyvtárban elhelyezett szabadon használható számítógépek, amelyeken az internet és minden tanuláshoz nélkülözhetetlen szoftver rendelkezésre áll, így délutáni tanuláshoz is használhatók. Aki inkább laptopját vagy mobiltelefonját használná, annak rendelkezésére áll az iskola teljes területét lefedő Wi-Fi hálózat, amin minden felhasználónak szélessávú internetkapcsolat áll rendelkezésére.

Beiratkozáskor minden diákunk személyre szóló felhasználói profilt kap. Ez iskolai e-mail címet és tárhelyet is magában foglal, amelyek természetesen otthonról is elérhetőek. A későbbiekben ezzel a felhasználói profillal van lehetőség bejelentkezni a tantermi és a folyosói számítógépekbe, valamint az iskolai Wi-Fi hálózatba. Ezzel a fiókkal az iskolai polgárok ingyenes szolgáltatásokhoz és szoftverekhez férhetnek hozzá, többek között ingyenesen aktiválható a Microsoft Office (otthoni számítógépeken is), használható a Canva vagy a GitHub prémium verziója.

Szakkörök, diákrendszergazda program

Az informatika iránt leginkább érdeklődő diákok részt vehetnek a LEGO robot vagy a programozás szakkörön, bekapcsolódhatnak az iskolai stúdió munkájába, illetve az iskola összesen több mint 300 számítógépének és egyéb informatikai eszközeinek karbantartásába is bevonjuk őket, akiknek így az Iskolai Közösség Szolgálat teljesítésén túl lehetőségük van megismerkedni a számítógépek, hálózati eszközök gyakorlati üzemeltetésével is. Számos korábbi diákrendszergazda alapozta meg így a későbbi informatikai karrierjét.​

Iskolánk egyik csapata a World Robot Olympiad LEGO robot építő és programozó versenyen

Felvételi

Az informatika tagozatra olyan leendő gimnazisták jelentkezését várjuk, akiket érdekel a számítógép, a hálózatok, az internet felépítése, akik szívesen elmélyednének ezek működésében. Várjuk azokat is, akik szívesebben játszanának a saját maguk által programozott játékkal, és akik nem csak használnák, hanem bővítenék is a világhálót saját oldalaikkal, és a középiskola után mérnöki területen szeretnének egyetemi tanulmányokat folytatni.

Az érdeklődésen kívül szükség lesz:

  • jó általános iskolai tanulmányi eredményekre, ezek a felvételi pontok 20%-át adják,
  • jó központi írásbeli felvételi vizsgára matematikából és magyar nyelvből, amelyek a pontszám  30 illetve 25%-át adják,
  • és végül egy meggyőző szóbeli vizsgára, amellyel a maradék 25% pont szerezhető meg.

A szóbeli felvételi vizsga egy feladatsor önálló megoldásából, néhány tárgyi kérdés megválaszolásából, valamint egy rövid, kötetlen beszélgetésből áll. A szóbeli vizsgáról részletesebb tájékoztató az alábbi gombra kattintva tekinthető meg.

Várunk az informatika tagozaton!