Az informatika tagozat szóbeli témakörei

A szóbeli felelet a kihúzott tételnek megfelelő számítógépes feladatok megoldásából és elméleti kérdések megválaszolásából áll.

A számítógép felépítése
 • Egy mai számítógép hardver és szoftverfelépítése, komponensei
 • Információelmélet, az adatok tárolása, egységei
 • Be- és kimeneti perifériák, csoportosításuk
Az operáció​​s rendszer használata
 • Háttértár vál​​tása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón.
 • Kiválaszto​tt állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Programok futtatása. Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése újraformázás nélkül.
 • Vírus fogal​ma, hatása. Vírusterjedés megakadályozása.
 • Informatikai biztonság
 • Tömöríté​s fogalma, célja. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kicsomagolása.
 • Kiválaszt​ott könyvtár tartalmának tömörítése.
Kommunikáció a h​álózaton
 • A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. A hálózat használatának alapszabályai.
 • Az internet szolgáltatásai, a számítási felhő, felhőszolgáltatások
 • Az informatika és az internet a hétköznapokban
 • Saját e-mail cím. Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás melléklettel.
 • Hasznos webhelyek. Tematikus és kulcsszavas keresők. Képek, térképek keresése az interneten
Szöveg, kép és zen​​e
 • A rajzoló programok alapszintű szolgáltatásai. A rajzeszközök és a színek. Rajzok, ábrák készítése.
 • A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép, valamint ezek tárolása, formátumai.
Dokumentumkészítés szám​ítógéppel
 • A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. Kiskapitális, nagybetűs formák, felső- és alsóindex. 
 • Bekezdés- és oldalformázás, behúzások, szegélyek, hátterek. Műveletek vágólappal.
 • Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása. Képek bevitele.
 • Mentés és nyomtatás.
 • Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Szöveges és rajzos dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. Levél, újságoldal készítése. Tantárgyi anyag készítése.
 • Tabulátorok használata, tabulátortípusok
 • Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás.
A prezentációkészítés alapjai
 • Prezentációk szerkezete
 • Szöveg, kép beszúrása
 • Alapvető formázások, háttér
Az ad​​atkezelés alapjai
 • Táblázatok használati lehetőségei a mindennapi életben.
 • Táblázatok és cellák formázása.
 • Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet, a legalapvetőbb függvények.
 • Diagramok készítése táblázatból.
Logikai feladatok megoldása

A vizsgán a 7. és 8. osztályos informatika tananyag témakörei fordulhatnak elő, különös tekintettel a fenti témakörökre.
Feladatmegoldáshoz Windows 10 és Microsoft Office 2019 használható.

A felkészüléshez segítséget segítséget jelenthet az oldal aljáról letölthető két feladatsor-minta is.

Értékelés

Maximálisan 50 pont érhető el, ebből:

 • Fájlkezelés: 2 pont
 • Dokumentumkészítés (szövegszerkesztés vagy prezentációkészítés vagy képszerkesztés, tételtől függően): 18 pont
 • Táblázatkezelés: 18 pont
 • Elméleti kérdések: 8 pont
 • Kommunikáció: 4 pont