Informatika tagozat

A hozzánk felvételizők között az egyik legnépszerűbb célpont az 1990 óta működő informatika tagozat.

Érettségi, ECDL

Iskolánk 2000 óta ECDL vizsgaközpont, így minden diák helyben tehet vizsgát, évente kb. 50-60 diák szerez ECDL Standard bizonyítványt. Az informatikából közép és emelt szinten érettségizők száma kb. 50 fő évente.

Az informatika tagozatosok emelt óraszámban, heti 4-2-4-4 órában tanulják újabban digitális kultúra néven a tantárgyat. Ők ECDL Standard bizonyítványt szereznek, és felkészülnek az emelt szintű érettségire. A cél, hogy a diákok tanulmányaik során korszerű, egyetemi tanulmányaikat megalapozó tudásra tegyenek szert. A tananyagon belül különösen nagy hangsúlyt fektetünk a programozás, weblapkészítés oktatására, amely a 11. év szinte teljes anyagát lefedi. A diákok részletesen megtanulják a fejlesztői környezet használatát, a C#, HTML és CSS nyelveket.

A legtehetségesebb diákokat indítjuk a különböző országos versenyeken, amelyeken rendszerint jó eredményeket érnek el. Diákjaink 90%-a tanulmányai után sikeres felvételi vizsgát tesz és az ország népszerű egyetemein folytatják tanulmányaikat.

A nem informatika tagozatosok 9-11. évfolyamon heti 2-2-1 órában tanulnak digitális kultúrát, ők ECDL Base vagy Standard bizonyítványt szereznek. Az informatika további tanulása folytatható közép- és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozáson 11. és 12. évfolyamon, heti 2 illetve 4 órában.

Technikai feltételek

Az informatika oktatás 3 teremben zajlik, összesen 56 modern számítógépen, Windows 10 és Office 2016 környezetben. Ezeket kiegészíti még egy 12 géppel felszerelt nyelvi terem, valamint az aulákban és a könyvtárban elhelyezett 9 db szabadon használható számítógép, amelyeken az internet és minden tanuláshoz nélkülözhetetlen szoftver rendelkezésre áll. Az informatikatermeket gyakran más tantárgyak oktatása során is használjuk. Aki inkább saját laptopját vagy mobiltelefonját használná, annak rendelkezésére áll az iskola épületét és az udvar jelentős részét is lefedő vezeték nélküli hálózat, amin bejelentkezés után minden felhasználónak szélessávú internetkapcsolat áll rendelkezésére.

Beiratkozáskor minden diákunk személyre szóló felhasználói profilt kap. Az Office 365 szolgáltatás keretében egy 100 GB tárterületű iskolai e-mail cím, illetve 5 TB internetes tárhely, amelyek természtesen otthonról is elérhetőek. A későbbiekben ezzel a felhasználói profillal van lehetőség bejelentkezni a tantermi és a folyosói számítógépekbe, valamint az iskolai Wi-Fi hálózatba.

A jedlikesek egy otthoni számítógépükre ingyenesen feltelepíthetik a Windows 10-et, és összesen akár 15 eszközükön használhatják az Office 365 programcsomagot, amíg nálunk tanulnak.

Szakkörök, diákrendszergazda program

Az informatika iránt leginkább érdeklődő diákok részt vehetnek a LEGO robot vagy a programozás szakkörön, illetve az iskola összesen több, mint 150 számítógépének és egyéb informatikai eszközeinek karbantartásába rendszeresen bevonjuk őket, akiknek így az Iskolai Közösség Szolgálat teljesítésén túl lehetőségük van megismerkedni a számítógépek, hálózati eszközök üzemeltetésével is. Számos korábbi diákrendszergazda alapozta meg így a későbbi informatikai karrierjét.​

Iskolánk egyik csapata a World Robot Olympiad LEGO robot építő és programozó versenyen