Természettudományos tagozat

A természettudományi tagozatra várjuk azokat a diákokat, akik érdeklődnek a természettudományok iránt. A tagozatra 15 diákot veszünk fel. Nem várunk el extra ismereteket, fontosabbnak tartjuk a nyitottságot, az érdeklődést. A természettudományi tagozaton a biológia, kémia és fizika oktatására koncentrálunk.

A tagozatos tantárgyak óraszámai

 

9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály
biológia 3 3 2 + 2 0 + 4

kémia

2 3 2 + 2 0 + 4
fizika 3 3 2 + 2 0 + 4

11. és 12. évfolyamon a +2 illetve a +4 óra a fakultációs órákat jelenti, ha azt választja a diák. A tagozatra járó diákoknak egy tagozatos tárgyat kötelező választani, választhat akár kettőt is. Mindhárom tagozatos tárgyból van emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásunk. Ismereteinket tovább mélyíthetjük a szakkörökön is.

Személyi feltételek. A tagozatos tárgyakkal kapcsolatban jó tudni, hogy van elegendő számú, megfelelő képzettségű tanár, így az órák szakszerű megtartása biztosított. 6 fő biológiatanár, 3 fő kémiatanár, 5 fő fizikatanár biztosítja a stabil alapokat a tagozatos oktatáshoz.

Technikai feltételek. Iskolánk a felújítás alatt ideiglenes helyén, Tejút utcában működik, de itt is megfelelő feltételeket tudunk biztosítani a megfelelő munkához. A fizika és kémia esetén tudjuk biztosítani, hogy minden óra szaktanteremben legyen.

Biológia

1 szaktanterem

szertár

Kémia

2 szaktanterem

szertár

Fizika

2 szaktanterem

szertár

Minden tanteremben van projektor, számítógép. Minden számítógépünknek van internetelérése és minden tantermünkben wifin is elérhető az internet. A kémiateremben kamera is segíti a munkát, hogy az apróbb dolgokat a távolabb ülők is jól megfigyelhessék kivetítve.

Mindenképpen meg kell említenünk, hogy ideiglenes helyünkre nem tudtuk minden eszközünket áthozni, de a rendelkezésre álló eszközökkel is biztosított a megfelelő színvonalú oktatás minden tagozatos tárgy esetében.

Végül egy rövid videós, képes ízelítő a tagozatunkról.