Felvételi tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre felvételizők számára

A Jedlikről

Iskolánk ebben az évben ünnepelte fennállásának 78. évfordulóját. Alapítása rendhagyó volt. 1945 nyarán a szülők kezdeményezésére, a három csepeli párt – kisgazda, kommunista, szociáldemokrata - a pannonhalmi Szent Benedek Rendet kérte fel a gimnázium szervezésére. Így lett Csepel első középiskolája az ezeréves magyar iskola, a pannonhalmi Alma Mater utolsó hajtása. Egy hónap alatt létrejött az ország első tandíjmentes, koedukált, államilag támogatott egyházi iskolája.

1948-ban, az államosításkor jól szervezett, igényes és ugyanakkor családias légkörű iskolát hagytak itt a bencések. 1952-ben avatták a gimnázium Táncsics Mihály utcai épületét, amely akkor Közép- Európa egyik legkorszerűbb iskolája volt. A bencés hagyományok és e kiváló tanári kar együttes hatása meghatározó volt az iskola későbbi éveiben is. Megkezdődött a tagozatos képzés, először az idegen nyelvi, majd a természettudományos. 1990-ben elindítottuk a nyolcévfolyamos képzést, amely azóta is a legsikeresebb képzési forma a gimnáziumban. Tanulóink többsége egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait.

2023. augusztus 31-én került sor a Jedlik Ányos Gimnázium teljes mértékben újjáépített és kibővített épületének átadására, amely minden szempontból megfelel a XXI. század elvárásainak.

Nyitott Kapuk

Nyílt napjainkon 9 órától tartunk tájékoztatót az érdeklődő nyolcadikos diákoknak, majd óralátogatásokra is lehetőség nyílik. A kiválasztott órákra a látogatást megelőző héten lehet regisztrálni honlapunkon.

 • 2023. november 8-9-10.
 • 2023. november 27-28-29.

Iskolánk és az egyes tagozatok bemutatkozásának megtekintéséhez kattintson ide.

Szülői tájékoztató

2023. október 24-én, 17 órakor a négy- és nyolcévfolyamos képzés iránt érdeklődő szülőkkel találkozunk és a tájékoztatót követően válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

Játszóház

2023. november 7-én, 15 órára várjuk a negyedik osztályos kisdiákokat és szüleiket iskolánkba egy vidám délutánra, ahol a kicsit nagyobbak játszva bemutatják, milyen is jedlikesnek lenni.

Tagozatok, oktatás

Egy oktatási intézmény életében fontos tényező, hogy tudjon alkalmazkodni a társadalmi igényekhez. Az általános tanterv szerint haladó tehetséggondozó nyolcévfolyamos osztály mellett, az angol és német nyelvi, informatika, matematika és természettudományos tagozatra, valamint az élsportolói osztályba várjuk a továbbtanulni szándékozó, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók jelentkezését.

A tagozatos képzésben tanított tárgyak óraszámai évfolyamonként:

tagozat

heti óraszám

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

matematika

6

5

5

6

informatika

4

4

4

4

angol nyelv

6

6

5

5

német nyelv

6

6

5

5

természettudományos

kémia

2

3

0+4

0+4

fizika

3

3

0+4

0+4

biológia

3

3

0+4

0+4

 

11. és 12. évfolyamon valamennyi tárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzésre jelentkezni. A tanulók általában két tárgyat választhatnak, ezek heti óraszáma 2 vagy 4 óra.

Tehetségpont

Iskolánk 2012. június 30. óta Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. A Tehetségpontok feladata a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva teszik elérhetővé a hazai és a határokon túli tehetséggondozással foglalkozó szervezetek szolgáltatásait.

Nyelvtanulás

Minden jedlikes diák két nyelvet tanul: első idegen nyelvként az általános iskolában tanult angol vagy német nyelvet, másodikként egy választott – német, angol, spanyol, olasz, francia vagy orosz – idegen nyelvet.

A nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése érdekében a 11-12. évfolyamon az első idegen nyelvet megemelt óraszámban (5-5 órában) tanulják a diákok. A nyolcévfolyamosok a 2024/2025-ös tanévben angol nyelvet tanulnak első idegen nyelvként, a 9. évfolyamtól pedig második nyelvet választanak. A nyelvtudás elmélyítése érdekében rendszeresen külföldi utazásokat szervezünk. A németországi (Hattingen) diákcsere-kapcsolat már 38 éves múltra tekint vissza.

Érettségi

Iskolánk a 2005-2006-os tanév óta emelt szintű érettségi vizsgaközpont. A tavaszi vizsgaidőszakban általában négy tantárgyból fogadunk vizsgázókat, az utóbbi években kémia, informatika, angol és német nyelv tantárgyakból adtunk otthont emelt szintű érettségi vizsgának.

Hagyományok
 • Ünnepeink. Iskolai ünnepélyen, kiállítással, tablók, pályamunkák készítésével emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. A szalagavató bál mellett a ballagás végzős diákjaink emlékezetes rendezvénye.
 • Öregdiák találkozó. 2012 óta december elején a „kerek tízes” érettségi évfordulót ünneplő egykori diákjait várja vissza, köszönti ajándékkal, műsorral és látja vendégül iskolánk.
 • Gólyaavató, gólyabál. Egész napos rendezvény, a gólyák számára próbatételek, komoly és tréfás feladatok sora, amely a fogadalomtétellel zárul. A győztes osztály rendezheti a következő tanévben a gólyaavatót.
 • Adventi készülődés. Az aulában elhelyezett óriási adventi koszorú gyertyáinak meggyújtását a diákok és tanárok kórusa énekszóval kíséri. Christmas Party: az angol nyelvtanárok és a diákok karácsonyi bemutatója vidám zenés és prózai jelenetekből összeállítva. Betlehemes játék, amelyet a mindenkori 5. osztály ad elő az utolsó decemberi tanítási napon a diákoknak és a tantestületnek.
 • Népek Karneválja. Farsang idején a német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvet tanuló diákok színes, zenés bemutatkozása.
 • Jedlik Nap. Sportversenyek, kézműves foglalkozások, irodalmi teaház és hangverseny szerepel a programok között. Pénteken előadásokat hallgathatnak számtalan izgalmas témáról, kísérleti bemutatókat láthatnak és tarthatnak diákjaink, majd díjkiosztó ünnepély zárja az eseményt.
 • Alkotó diákok. Az iskolánkban megrendezett kiállításon mutathatják be rajzaikat, alkotásaikat diákjaink. Az „Olajág” címmel megjelenő antológiában diákírók műveit jelentetjük meg.
 • DÖK-nap. A tanév utolsó napján a diákok állítják össze a programot: főző- és sportversenyek, filmvetítés, karaoke, pólófestés, LAN-parti és még sok érdekes foglalkozás zajlik.
Kicsengetés után
 • Ebéd az iskolában. 260 diákunk él ezzel a lehetőséggel, így számukra egyszerűbb a délutáni programok szervezése. A menza mellett az online rendelhető „dobozos” étkeztetés kínálatából lehet választani.
 • Könyvtár. Több mint harmincezer kölcsönözhető és helyben olvasható kötet, számítógépek és wifi segítik diákjaink felkészülését.
 • Szakkörök. A már említett emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások mellett különböző szakkörök (kémia, fizika, matematika, informatika, idegen nyelvi, drón, LEGO-robot építő stb.) működnek, ahol segítséget kaphatnak diákjaink a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez, bővíthetik ismereteiket kedvenc tantárgyaikból és lehet belőlük diák-rendszergazda is.
 • Tömegsport. A sportolni vágyók délután tanári felügyelet mellett vehetik igénybe a tornaterem, a konditerem és a műfüves sportpályák által kínált lehetőségeket, az ügyesebbek a JÁG DSE színeiben versenyezhetnek.
 • Kirándulás, tábor. Szeptember elején kirándul a Jedlik. Az új osztályok két egynapos, a nagyobbak két- vagy háromnapos kiránduláson vesznek részt. Télen ausztriai sítábort, nyáron, a Balaton partján sporttábort szervezünk.
Ökoiskola

2016-ban iskolánk elnyerte az „Örökös Ökoiskola” címet. Fő feladatunk olyan környezeti szemlélet kialakítása, ami beépülhet a diákok gondolkodásába, életvitelébe. Kirándulások, vetélkedők, faültetés, és a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, megemlékezés a világnapokról, az iskola „kizöldítése” – ez ökoiskolai programunk.

Irány a MÜPA!

2008 óta minden év szeptemberében partneriskolai szerződést kötünk a MÜPA-val, így diákjaink részt vehetnek rendhagyó zenés találkozáson, koncertlátogatást előkészítő interaktív foglalkozáson, betekinthetnek a kulisszák mögé, ellátogathatnak a Magyar Filharmonikusok próbáira.

2019-ben indult a Lázár Ervin Program, amely az összes általános iskolás korú tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire.

Jelentkezés a Jedlikbe

A felvételi eljárás. A Jedlikbe jelentkező diákoknak meg kell írni a központi írásbeli felvételi dolgozatot matematikából és magyarból, valamint szóbeli meghallgatáson is részt vesznek.

Az írásbeli vizsgán a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára – szülői kérelem és szakértői vélemény alapján – hosszabb felkészülési időt, segédeszközök használatát biztosítjuk.

A jelentkezési lapok kitöltéséről és elküldéséről ezen az oldalon olvashat bővebben.

Határidők, dátumok

jelentkezés írásbeli vizsgára

2023. 11. 30.

írásbeli vizsga 4. és 8. osztályosoknak

2024. 01. 20. 10 óra

pótnap

2024. 01. 30. 14 óra

tájékoztatás az írásbeli eredményekről, értékelőlapok átvétele 2024. 02. 06. 8-16 óráig

jelentkezés a választott középiskolákba

2024. 02. 21.

szóbeli meghallgatások

2024. 03. 04 - 03. 20.

az iskolába jelentkezők felvételi jegyzéke

2024. 03. 22.

a felvételi központtal egyeztetett felvételi jegyzék

2024. 04. 26.

döntés a felvételről

2024. 05. 02.

beiratkozás

2024. 06. 28. 8-12 óráig

 
 
A felvételi pontok számítása

tagozatok

tagozat-kód

tervezett létszám

felvételi pontok számítása

hozott

matematika

magyar

szóbeli

matematika

0001

15 fő

20%

30%

25%

25%

természettudományos

0002

15 fő

20%

30%

25%

25%

angol nyelv

0003

30 fő

20%

25%

30%

25%

német nyelv

0004

15 fő

20%

25%

30%

25%

informatika

0005

15 fő

20%

30%

25%

25%

élsportolói

0006

16 fő

25%

25%

25%

25%

nyolcévfolyamos

0008

30 fő

25%

25%

25%

25%

A hozott pontokat 8. osztályosok esetében a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeiből, a közismereti tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) osztályzataiból számítjuk. A 4. osztályosok pontszámításának alapja a közismereti tárgyakra kapott negyedikes félévi értékelés.

A jelentkezési lapok kitöltéséről és elküldéséről ezen az oldalon talál részletesebb információt.

A szóbeli meghallgatás témaköreiről és az értékelés módjáról ezen az oldalon olvashat bővebben.

Jedlik

Jedlik Ányos Gimnázium
1212 Budapest Táncsics Mihály utca 92.

Honlap:
www.jedlik.hu
OM azonosító: 035255
Telefon: 1/276-1133
E-mail:
[email protected]