Érdeklődöm

Bővebben is olvashat az egyes tagozatainkról az alábbi gombokra kattintva:

Tájékoztatjuk a szülőket, felvételiző diákokat, a Jedlik Ányos Gimnázium iránt érdeklődőket, hogy az iskola teljeskörű felújítása folyamatban van.

A 2019/2020. tanévet a volt Fodor József Szakképző Iskola felújított és átalakított épületében (1214 Budapest, Tejút utca 10-12) kezdtük meg és várhatóan 2023. nyarán visszaköltözünk a megújult, - XXI. századi elvárásoknak mindenben megfelelő - iskolánkba. Az átmeneti időszak alatt az oktatási struktúra és színvonal, az indított képzési formák, tagozatok, az iskola elvárásrendszere természetesen változatlan marad.

Ide kattintva megtekinthetik a gimnázium látványterveit.

Az alábbi videó segítségével pedig virtuális sétát tehetünk a felújított, kibővített iskolában:

Betekintést nyerhetnek az iskolai életbe, ha megtekintik a korábbi tanévek évkönyveit:
2018/2019-es tanév eseményei
2017/2018-as tanév eseményei

A korábbi évek versenyeredményeit az alábbi oldalakon gyűjtöttük össze:
2018/2019-es tanév eredményei
2017/2018-as tanév eredményei

A felvételi előkészítő tanfolyamokról ezen az oldalon olvashat bővebben.

Jelentkezem

A 2022/2023-as tanévre jelentkezőknek szóló felvételi tájékoztatónk megnyitásához kattintson ide.

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi felvételi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. Központi írásbeli vizsgára az alább letölthető Tanulói jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkenzni. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

Az alábbi jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Ha speciális vizsgakörülményekre jogosító szakértői véleménnyel rendelkezik a vizsgázó, akkor ezen az űrlapon kell ezt igényelnie, a szakértői vélemény csatolásával.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsga időpontja 4. és 8. osztályosoknak: 2022. január 22. 10:00
Pótló írásbeli vizsga: 2022. január 27. 14 óra (az orvosi igazolást kérjük hozzák magukkal)

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára
Leadási határidő: 2021. december 3.

A kijavított dolgozatokat iskolánkban lesz lehetőség megtekinteni, és azokat lefényképezni (fénymásolásra nincs lehetőség). Február 08. 16 óráig lesz lehetőség az értékelésre észrevételt tenni (kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól való eltérő értékelés esetén).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi írásbeli vizsgára, és magába az iskolába külön kell jelentkezni. Egyik sem helyettesíti, vagy váltja ki a másikat!

A felvételi eljárás következő lépése a jelentkezési lapok elkészítése, kinyomtatása és elküldése.

A jelentkezés során tanulmányi területeket (tagozatokat) kell megjelölni, és megadni ezek sorrendjét. A sorrend kialakításakor az egyéni preferenciákat érdemes figyelembe venni. A tanulót nem éri hátrány a hátrébb sorolt tagozatokon, ha esetleg az első helyen megjelölt helyre nem nyer felvételt.

A folyamat különbözik a negyedikes és a nyolcadikos tanulók esetében.

8. osztályos jelentkező esetén

A jelentkezési lapokat az általános iskola készíti el a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben, majd juttatja el őket a középfokú iskolákba és az Oktatási Hivatal győri központjába.

Kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül szerepeljen a következő tíz tantárgyból a 7. osztályban év végén, és 8. osztályban félévkor megszerzett érdemjegy: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika. (Összesen 20 jegy)

A nyolcadik osztályos jelentkezők a következő tagozatok közül választhatnak:

tagozatok tagozat-kód tervezett létszám
matematika 0001 15 fő
természettudományos 0002 15 fő
angol nyelv 0003 30 fő
német nyelv 0004 15 fő
informatika 0005 15 fő
élsportolói 0006 16 fő

Nyelvi tagozatokon az első idegen nyelv oktatása nem kezdő szintről indul, ezt kérjük vegyék figyelembe a jelentkezéskor.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • Ha a jelentkező nem nálunk írta a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát csatolni szükséges.
  • Élsportolói tagozaton a jelentkezéshez mellékelni szükséges a tanuló sportegyesülete által aláírt élsportolói jelentkezési lapot is.

4. osztályos jelentkező esetén

A szükséges nyomtatványokat a szülőnek kell elkészítenie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer egyéni jelentkezői felületén.
A felület használatához részletes útmutatót talál ezen az oldalon.
A nyomtatványok aláírásával kapcsolatban ezen az oldalon tájékozódhat.

A nyolcévfolyamos képzésünk tagozat-kódja 0008.

Az így elkészített jelentkezési lapot részünkre (személyesen vagy postai úton), míg a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába (Oktatási Hivatal - 9001 Győr, Pf. 694.) kell eljuttatnia.
Ha a postai utat választja, a dokumentumokat legkésőbb 2022. február 18-án éjfélig fel kell adni, amit célszerű könyvelt postai küldeményként megtenni.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon szerepeljen a következő öt tantárgy 4. osztályos félévi jegye: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • Minden esetben kérjük csatolni a gyermek 4. osztályos félévi értesítője másolatát.
  • Ha a jelentkező nem nálunk írta a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát is csatolni szükséges.

Iskolánk minden tagozaton szervez szóbeli felvételi vizsgát, ami a végső pontszám 25%-át adja.
A pontszámítás során alkalmazott súlyozásokat a beiskolázási tájékoztatónk tartalmazza.

Az egyes tagozatok szóbeli vizsgáinak témakörei ezen az oldalon találhatók.


Határidők

A 2022/2023-as tanévre való középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb dátumok, határidők:

jelentkezés írásbeli vizsgára 2021. 12. 03.
írásbeli vizsga 4. és 8. osztályosoknak 2022. 01. 22. 10 óra
pótnap 2022. 01. 27. 14 óra
tájékoztatás az írásbeli eredményekről, értékelőlapok átvétele 2022. 02. 07.
jelentkezés a választott középiskolákba 2022. 02. 18.
szóbeli meghallgatások 2022. 02. 22. - 03. 11.
az iskolába jelentkezők felvételi jegyzéke 2022. 03. 16.
lehetőség a megjelölt jelentkezési sorrendek módosítására 2022. 03. 21. - 22.
döntés a felvételről 2022. 04. 29.
beiratkozás 2022. 06. 23. 8-12 óráig