Érdeklődöm

Október 15. 17.00 - Beiskolázási tájékoztató szülőknek

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, akik első kézből szeretnének információhoz jutni az intézményünkben folyó négy- és nyolcévfolyamos képzésről.
 

Október 17-18. - Nyitott Kapuk I.

9.00 Bese Benő intézményvezető úr tájékoztatója a nyolcadikos diákoknak

9.30 A Jedlik Ányos Gimnázium bemutatása: interaktív séta az intézményben 11-es diákok vezetésével, akik mesélnek az iskola történetéről, az épületről, eseményekről, szokásokról, lehetőségekről.

10.30, 11.25 A negyedik és ötödik órában a nyolcadikos diákok lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek tanórákon. A részvétel internetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük, kattintson ide.
 

November 7. - Játszóház a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező kisdiákoknak

15.00-17.00 A negyedikes kisdiákok játékos formában ismerkednek meg az iskolánkkal, a jedlikes léttel a 8.A osztályosok vezetésével. A várakozás alatt szüleik a földszinti ének teremben zajló filmvetítésen gyűjthetnek további információkat az iskolánkról.
 

November 12-13. - Nyitott Kapuk II.

November 29-30. - Nyitott Kapuk III.

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatónk megnyitásához kattintson ide.

Tájékoztatjuk a szülőket, felvételiző diákokat, a Jedlik Ányos Gimnázium iránt érdeklődőket, hogy az iskola teljeskörű felújítása a tervek szerint 2019-ben elkezdődik.

A 2019/2020. tanévet a volt Fodor József Szakképző Iskola felújított és átalakított épületében (1214 Budapest, Tejút utca 10-12) kezdjük meg és két év múlva visszaköltözünk a megújult, - XXI. századi elvárásoknak mindenben megfelelő - iskolánkba. Ez idő alatt az oktatási struktúra és színvonal, az indított képzési formák, tagozatok, az iskola elvárásrendszere természetesen változatlan marad.

Ide kattintva megtekinthetik a gimnázium látványterveit.

Az alábbi videó segítségével pedig virtuális sétát tehetünk a felújított, kibővített iskolában:

Betekintést nyerhetnek az iskolai életbe, ha megtekintik a korábbi tanévek évkönyveit:
2017/2018-as tanév eseményei
2016/2017-as tanév eseményei

A korábbi évek versenyeredményeit az alábbi oldalakon gyűjtöttük össze:
2017/2018-as tanév eredményei
2016/2017-as tanév eredményei

A Jedlik Oktatási Stúdió felvételi előkészítő tanfolyamairól ezen az oldalon olvashat bővebben.

Jelentkezem

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatónk megnyitásához kattintson ide.

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi felvételi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. Központi írásbeli vizsgára az alább letölthető Tanulói jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkenzni. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

Az alábbi jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsga időpontja 4. és 8. osztályosoknak: 2019. január 19. 10:00
Pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24. 14 óra (az orvosi igazolást kérjük hozzák magukkal)

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára
Leadási határidő: 2018. december 7.

A kijavított dolgozatokat 2019. január 29-én 8-16 óráig lesz lehetőség megtekinteni, és azokról másolatot készítteteni. Január 30. 16 óráig lesz lehetőség az értékelésre észrevételt tenni (kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól való eltérő értékelés esetén).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi írásbeli vizsgára, és magába az iskolába külön kell jelentkezni. Egyik sem helyettesíti, vagy váltja ki a másikat!

A felvételi eljárás következő lépése a jelentkezési lapok elkészítése, kinyomtatása és elküldése.

A jelentkezés során tanulmányi területeket (tagozatokat) kell megjelölni, és megadni ezek sorrendjét. A sorrend kialakításakor az egyéni preferenciákat érdemes figyelembe venni. A tanulót nem éri hátrány a hátrébb sorolt tagozatokon, ha esetleg az első helyen megjelölt helyre nem nyer felvételt.

A folyamat különbözik a negyedikes és a nyolcadikos tanulók esetében.

8. osztályos jelentkező esetén

A jelentkezési lapokat az általános iskola készíti el a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben, majd juttatja el őket a középfokú iskolákba és az Oktatási Hivatal győri központjába.

Kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül szerepeljen a következő tíz tantárgyból a 7. osztályban év végén, és 8. osztályban félévkor megszerzett érdemjegy: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika. (Összesen 20 jegy)

A nyolcadik osztályos jelentkezők a következő tagozatok közül választhatnak:

tagozatok tagozat-kód tervezett létszám
matematika 0001 15 fő
természettudományos 0002 15 fő
angol nyelv 0003 30 fő
német nyelv 0004 15 fő
informatika 0005 15 fő
élsportolói 0006 16 fő

Nyelvi tagozatokon az első idegen nyelv oktatása nem kezdő szintről indul, ezt kérjük vegyék figyelembe a jelentkezéskor.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • Ha a jelentkező nem nálunk írta a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát csatolni szükséges.
  • Élsportolói tagozaton a jelentkezéshez mellékelni szükséges a tanuló sportegyesülete által aláírt élsportolói jelentkezési lapot is.

4. osztályos jelentkező esetén

A szükséges nyomtatványokat a szülőnek kell elkészítenie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer egyéni jelentkezői felületén.
A felület használatához részletes útmutatót talál ezen az oldalon.
A nyomtatványok aláírásával kapcsolatban ezen az oldalon tájékozódhat.

A nyolcévfolyamos képzésünk tagozat-kódja 0008.

Az így elkészített jelentkezési lapot részünkre (személyesen vagy postai úton), míg a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába (Oktatási Hivatal - 9001 Győr, Pf. 694.) kell eljuttatnia.
Ha a postai utat választja, a dokumentumokat legkésőbb február 18-án éjfélig fel kell adni, amit célszerű könyvelt postai küldeményként megtenni.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon szerepeljen a következő öt tantárgy 4. osztályos félévi jegye: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • Minden esetben kérjük csatolni a gyermek 4. osztályos félévi értesítőjének másolatát.
  • Ha a jelentkező nem nálunk írta a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát is csatolni szükséges.

Iskolánk minden tagozaton szervez szóbeli felvételi vizsgát, ami a végső pontszám 25%-át adja.
A pontszámítás során alkalmazott súlyozásokat a beiskolázási tájékoztatónk tartalmazza.

Az egyes tagozatok szóbeli vizsgáinak témakörei ezen az oldalon találhatók.


Határidők

A 2019/2020-as tanévre való középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb dátumok, határidők:

Jelentkezés írásbeli vizsgára 2018. 12. 07.
Írásbeli vizsga 4. és 8. osztályosoknak 2019. 01. 19., 10:00
Írásbeli vizsga pótnap 2019. 01. 24., 14:00
Tájékoztatás az írásbeli eredményéről
Értékelőlapok átvétele
2019. 02. 05.
Jelentkezési határidő a választott középiskolákba 2019. 02. 18.
Szóbeli felvételi vizsgák 4. osztályosoknak: 2019. 02. 28. - 03. 01.
8. osztályosoknak: 2019. 03. 04. - 03. 07.
Pótnap: 2019. 03. 11.
(a beosztás a honlapunkon lesz elérhető)
Ideiglenes felvételi jegyzék 2019. 03. 18. (a honlapunkon)
Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolákban 2019. 03. 21-22.
A felvételi központtal egyeztetett felvételi jegyzék 2019. 04. 30-ig (a honlapunkon)
Felvételi értesítők postázása 2019. 04. 30.
Beiratkozás 2019. 06. 21. 8-12 óráig