Beiskolázási tájékoztató a 2021/2022-es tanévre felvételizők számára

A Jedlikről

Iskolánk 2020 szeptemberében ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Alapítása rendhagyó volt. 1945 nyarán a szülők kezdeményezésére, a három csepeli párt – kisgazda, kommunista, szociáldemokrata - a pannonhalmi Szent Benedek Rendet kérte fel a gimnázium szervezésére. Így lett Csepel első középiskolája az ezer éves magyar iskola, a pannonhalmi Alma Mater utolsó hajtása. Egy hónap alatt létrejött az ország első tandíjmentes, koedukált, államilag támogatott egyházi iskolája.

1948-ban, az államosításkor jól szervezett, igényes és ugyanakkor családias légkörű iskolát hagytak itt a bencések. 1952-ben avatták a gimnázium Táncsics Mihály utcai épületét, amely akkor Közép- Európa egyik legkorszerűbb iskolája volt. Az ELTE gyakorló iskolája lett és megindult egy színvonalas tanári gárda szervezése. A bencés hagyományok és e kiváló tanári kar együttes hatása meghatározó volt az iskola későbbi éveiben is. Megkezdődött a tagozatos képzés, először az idegen nyelvi, majd a természettudományos.

Iskolánk mindig fontosnak tartotta a tehetséggondozást, ezért 1990-ben elindítottuk a nyolcévfolyamos képzést, amely azóta is a legsikeresebb és legnépszerűbb képzési forma a gimnáziumban. Tanulóink többsége egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait, a felsőoktatásba sikeresen felvételizők aránya a négy évfolyamos osztályokból 80%, a nyolc évfolyamos osztályból 95% feletti.

A 2020-2021. tanévben elkezdődik a gimnázium teljeskörű felújítása, és előreláthatólag két évig tart. Ez idő alatt új helyszínen, a Tejút utca 12. szám alatt látjuk el feladatainkat.

A járványügyi készenlét miatt, a beiskolázással kapcsolatos alább felsorolt programjaink módosulnak, az információkat az intézmény honlapjáról érhetik el:

Nyitott Kapuk

Iskolánkat és az egyes tagozatokat bemutatkozásának megtekintéséhez kattintson ide.

Szülői tájékoztató

Itt ismertetjük a középfokú felvételi eljárás menetét, a határidőket és a beiskolázási tájékoztatót, külön a négy- és nyolcévfolyamos képzés iránt érdeklődő szülőknek, diákoknak.

Játszóház

A negyedik osztályos kisdiákoknak és szüleiknek szóló bemutató.

Tagozatok, oktatás

Egy oktatási intézmény életében fontos tényező, hogy tudjon alkalmazkodni a társadalmi igényekhez. Az általános tanterv szerint haladó tehetséggondozó nyolcévfolyamos osztály mellett, az angol és német nyelvi, informatika, matematika és természettudományos tagozatra, valamint az élsportolói osztályba várjuk a továbbtanulni szándékozó, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók jelentkezését.

A tagozatos képzésben tanított tárgyak óraszámai évfolyamonként:

tagozat

heti óraszám

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

matematika

6

5

5

6

informatika

4

2

4

4

angol nyelv

6

6

5

5

német nyelv

6

6

5

5

természettudományos

kémia

2

3

0+4

0+4

fizika

3

3

0+2

0+4

biológia

3

3

2+2

0+2

 

11. és 12. évfolyamon valamennyi tárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzésre jelentkezni. A tanulók általában két tárgyat választhatnak, ezek heti óraszáma 2 vagy 4 óra.

Tehetségpont

Iskolánk 2012. június 30. óta Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. A Tehetségpontok feladata a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének szolgáltatásait.

ECDL vizsga

Az informatika termek minden diák számára nyitva állnak délutánonként. A tanórákon elsajátított ismeretek elmélyíthetők és kiegészíthetők a délutáni foglalkozások keretében, amelyeken emelt szintű érettségire és ECDL vizsgára is fel lehet készülni. Iskolánk ECDL vizsgaközpont.

Nyelvtanulás

Minden jedlikes diák két nyelvet tanul: első idegen nyelvként az általános iskolában tanult angol vagy német nyelvet, másodikként egy választott – német, angol, spanyol, olasz, francia vagy orosz – idegen nyelvet. A nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése érdekében a 11-12. évfolyamon az első idegen nyelvet megemelt óraszámban (5-5 órában) tanulják a diákok. A nyolcévfolyamosok a 2021-2022-es tanévben német nyelvet tanulnak első idegen nyelvként, a 9. évfolyamtól pedig második nyelvként az angolt. A nyelvtudás elmélyítése érdekében rendszeresen külföldi utazásokat szervezünk. A németországi (Hattingen) diákcsere-kapcsolat már 35 éves múltra tekint vissza. Új színfolt a portugál diákcsere, amely negyedik éve zajlik nagy sikerrel.

Érettségi

Iskolánk a 2005-2006-os tanév óta emelt szintű érettségi vizsgaközpont. A tavaszi vizsgaidőszakban általában négy tantárgyból fogadunk vizsgázókat, az utóbbi években kémia, informatika, angol és német nyelv emelt szintű érettséginek adtunk otthont.

Hagyományok

 • Ünnepeink. Iskolai ünnepélyen, kiállítással, tablók, pályamunkák készítésével emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. A szalagavató bál mellett a ballagás végzős diákjaink emlékezetes rendezvénye.

 • Öregdiák Találkozó. Immár hatodik éve, december elején a „kerek tízes” érettségi évfordulót ünneplő egykori diákjait várja vissza, köszönti ajándékkal, műsorral és látja vendégül iskolánk.

 • Gólyaavató, gólyabál. Egész napos rendezvény, a gólyák számára próbatételek, komoly és tréfás feladatok sora, amely fogadalomtétellel zárul. A győztes osztály rendezheti a következő tanévben a gólyaavatót.

 • Adventi készülődés. Az aulában elhelyezett óriási adventi koszorú gyertyáinak meggyújtását a diákok és tanárok kórusa énekszóval kíséri. Christmas Party: az angol nyelvtanárok és a diákok karácsonyi bemutatója vidám zenés és prózai jelenetekből összeállítva. Betlehemes játék, amelyet a mindenkori 5.a osztály ad elő az utolsó decemberi tanítási napon a diákoknak és a tantestületnek.

 • Népek Karneválja. Farsang idején a német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelven tanuló diákok színes, zenés bemutatkozása.

 • Jedlik nap. Sportversenyek, kézműves foglalkozások, irodalmi teaház és hangverseny szerepel a programok között. Pénteken előadásokat hallgathatnak számtalan izgalmas témáról, kísérleti bemutatókat láthatnak és tarthatnak diákjaink, majd díjkiosztó ünnepély zárja az eseményt.

 • Alkotó diákok. Évente több kiállításon mutathatják be festményeiket, rajzaikat diákjaink. Az „Olajág” címmel megjelenő antológiában diákírók műveit olvashatjuk.

 • DÖK-nap. A diákönkormányzat által szervezett napon tanulóink állítják össze a programot: főzőverseny, röplabda- és focibajnokság, aszfaltrajzverseny és még sok érdekes foglalkozás zajlik.

Kicsengetés után

 • Ebéd az iskolában. 180-200 diákunk él ezzel a lehetőséggel, így számukra egyszerűbb a délutáni programok szervezése. A menza mellett az online rendelhető „dobozos” étkeztetés kínálatából lehet választani.

 • Könyvtár. Több mint harmincezer kölcsönözhető és helyben olvasható kötet, számítógépek és wifi segítik diákjaink felkészülését.

 • Szakkörök. A már említett emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások mellett különböző szakkörök (kémia, matematika, informatika, idegen nyelvi, LEGO robotépítő stb.) működnek, ahol segítséget kaphatnak diákjaink a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez, bővíthetik ismereteiket kedvenc tantárgyaikból és lehet belőlük diák-rendszergazda is.

 • Tömegsport. A sportolni vágyók délután tanári felügyelet mellett vehetik igénybe a tornatermek és a műfüves sportpálya által kínált lehetőségeket, az ügyesebbek a JÁG DSE színeiben versenyezhetnek.

 • Kirándulás, tábor. Szeptember elején kirándul a Jedlik. Az új osztályok két egynapos, a nagyobbak két- vagy háromnapos kiránduláson vesznek részt. Télen ausztriai sítábort, nyáron, a Balaton partján sporttábort szervezünk.

Ökosuli lettünk!​

2016-ban iskolánk elnyerte az „Örökös Ökoiskola” címet. Fő feladatunk olyan környezeti szemlélet kialakítása, ami beépülhet a diákok gondolkodásába, életvitelébe. Kirándulások, vetélkedők, faültetés, és a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, megemlékezés a világnapokról, az iskola „kizöldítése” – ez ökoiskolai programunk, amelyet a diákok aktív részvételével valósítunk meg.

Irány a MÜPA és az ERKEL!

2008 óta minden év szeptemberében partneriskolai szerződést kötünk a MÜPA-val, így diákjaink részt vehetnek rendhagyó zenés találkozáson, koncertlátogatást előkészítő interaktív foglalkozáson, betekinthetnek a kulisszák mögé, ellátogathatnak a Magyar Filharmonikusok próbáira.

Immár ötödik éve részesei vagyunk az „Operakaland” programnak, amelyen országosan is elismert létszámban vesznek részt diákjaink az Erkel Színház előadásain.

2019-ben indult a Lázár Ervin Program, amely az összes általános iskolás korú tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire.

Jelentkezés a Jedlikbe

A felvételi eljárás. A Jedlikbe jelentkező diákoknak meg kell írni a központi írásbeli felvételi dolgozatot matematikából és magyarból, valamint szóbeli meghallgatáson is részt vesznek.

Az írásbeli vizsgán a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára – szülői kérelem és szakértői vélemény alapján – hosszabb felkészülési időt, egyes segédeszközök használatát biztosítjuk, illetve mentesítjük meghatározott vizsgarészek értékelése alól.

A jelentkezési lapok kitöltéséről és elküldéséről ezen az oldalon olvashat bővebben.

Határidők, dátumok

jelentkezés írásbeli vizsgára

2020. 12. 04.

írásbeli vizsga 4. és 8. osztályosoknak

2021. 01. 23. 10 óra

pótnap

2021. 01. 28. 14 óra

tájékoztatás az írásbeli eredményekről, értékelő lapok átvétele

2021. 02. 08.

jelentkezés a választott középiskolákba

2021. 02. 19.

szóbeli meghallgatások

2021. 02. 23 - 03. 12.

az iskolába jelentkezők felvételi jegyzéke

2021. 03. 16.
2021. 03. 22. - a járványhelyzet miatt módosult

a felvételi központtal egyeztetett felvételi jegyzék

2021. 04. 23.

döntés a felvételről

2021. 04. 30.

beiratkozás

2021. 06. 22. 8-12 óráig

 
 

A felvételi pontok számítása

tagozatok

tagozat-kód

tervezett létszám

felvételi pontok számítása

hozott

matematika

magyar

szóbeli

matematika

0001

15 fő

20%

30%

25%

25%

természettudományos

0002

15 fő

20%

30%

25%

25%

angol nyelv

0003

30 fő

20%

25%

30%

25%

német nyelv

0004

15 fő

20%

25%

30%

25%

informatika

0005

15 fő

20%

30%

25%

25%

élsportolói

0006

16 fő

25%

25%

25%

25%

nyolcévfolyamos

0008

30 fő

25%

25%

25%

25%

A hozott pontokat 8. osztályosok esetében a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeiből, a közismereti tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) osztályzataiból számítjuk. A 4. osztályosok pontszámításának alapja a közismereti tárgyakra kapott negyedikes félévi értékelés.

A jelentkezési lapok kitöltéséről és elküldéséről ezen az oldalon olvashat bővebben.

A szóbeli meghallgatás témakörei és az értékelés módja ezen az oldalon olvasható.

Jedlik Ányos Gimnázium
1214 Budapest Tejút utca 12.

honlap:
www.jedlik.hu
OM azonosító: 035255
Tel: 1/276-1133 fax: 1/276-0161
e-mail:
[email protected]

 

Galéria