Beiskolázási tájékoztató a 2020/2021-es tanévre

A Jedlikről

Iskolánk 2015 szeptemberében ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Alapítása rendhagyó volt. 1945 nyarán a szülők kezdeményezésére, a három csepeli párt – kisgazda, kommunista, szociáldemokrata - a pannonhalmi Szent Benedek Rendet kérte fel gimnázium szervezésére. Így lett Csepel első középiskolája az ezer éves magyar iskola, a pannonhalmi Alma Mater utolsó hajtása. Egy hónap alatt létrejött az ország első tandíjmentes, koedukált, államilag támogatott egyházi iskolája.

1948-ban, az államosításkor jól szervezett, igényes és ugyanakkor családias légkörű iskolát hagytak itt a bencések. 1952-ben avatták a gimnázium mai épületét, amely akkor Közép- Európa egyik legkorszerűbb iskolája volt. Az ELTE gyakorló iskolája lett és megindult egy színvonalas tanári gárda szervezése. A bencés hagyományok és e kiváló tanári kar együttes hatása meghatározó volt az iskola későbbi éveiben is. Megkezdődött a tagozatos képzés, először az idegen nyelvi, majd a természettudományos.

Iskolánk mindig fontosnak tartotta a tehetséggondozást, ezért 1990-ben elindítottuk a nyolc évfolyamos képzést, amely azóta is a legsikeresebb és legnépszerűbb képzési forma a gimnáziumban. Tanulóink többsége egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait, a felsőoktatásba sikeresen felvételizők aránya a négy évfolyamos osztályokból 80%, a nyolc évfolyamos osztályból 95% feletti.

A Weiss Manfréd Fejlesztési Terv keretében a 2019-2020. tanévben elkezdődik a gimnázium teljeskörű felújítása, és előreláthatólag két évig tart. Ez idő alatt új helyszínen, a Tejút utca 10-12. szám alatt látjuk el feladainkat.

Nyitott Kapuk

Nyílt napjainkon 9 órától tartunk tájékoztatót az érdeklődő nyolcadikos diákoknak, majd óralátogatásokra is lehetőség nyílik. A kiválasztott órákra a látogatást megelőző héten lehet regisztrálni honlapunkon.

 • 2019. november 6-7-8.
 • 2019. december 2-3-4.

Szülői tájékoztató

2019. október 21-én, 17 órakor a négy- és nyolcévfolyamos képzés iránt érdeklődő szülőkkel találkozunk.

Játszóház

2019. november 6-án, 15 órára várjuk a negyedik osztályos kisdiákokat és szüleiket iskolánkba egy vidám délutánra, ahol a kicsit nagyobbak játszva bemutatják, milyen is jedlikesnek lenni.

Tagozatok, oktatás

Egy oktatási intézmény életében fontos tényező, hogy tudjon alkalmazkodni a társadalmi igényekhez. Az általános tanterv szerint haladó tehetséggondozó nyolcévfolyamos osztály mellett, az angol és német nyelvi, informatika, matematika és természettudományos tagozatra, valamint az élsportolói osztályba várjuk a továbbtanulni szándékozó, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók jelentkezését.

A tagozatos képzésben tanított tárgyak óraszámai évfolyamonként:

tagozat

heti óraszám

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

matematika

6

5

5

6

informatika

4

2

4

4

angol nyelv

6

6

5

5

német nyelv

6

6

5

5

természettudományos

kémia

2

3

2+2

0+4

fizika

3

2

3+2

0+4

biológia

1

3

2+2

2+2

 

11. és 12. évfolyamon valamennyi tárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzésre jelentkezni. A tanulók általában két tárgyat választhatnak, ezek heti óraszáma 2 vagy 4 óra.

Tehetségpont

Iskolánk 2012. június 30. óta Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. A Tehetségpontok feladata a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének szolgáltatásait.

ECDL vizsga

Az informatika termek minden diák számára nyitva állnak délutánonként. A tanórákon elsajátított ismeretek elmélyíthetők és kiegészíthetők a délutáni foglalkozások keretében, amelyeken emelt szintű érettségire és ECDL vizsgára is fel lehet készülni. Iskolánk ECDL vizsgaközpont.

Nyelvtanulás

Minden jedlikes diák két nyelvet tanul: első idegen nyelvként az általános iskolában tanult angol vagy német nyelvet, másodikként egy választott – német, angol, spanyol, olasz, francia vagy orosz – idegen nyelvet. A nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése érdekében a 11-12. évfolyamon az első idegen nyelvet megemelt óraszámban (5-5 órában) tanulják a diákok. A nyolcévfolyamosok a 2020-2021-es tanévben angol nyelvet tanulnak első idegen nyelvként, a 9. évfolyamtól választhatnak második idegen nyelvet.

A nyelvtudás elmélyítése érdekében rendszeresen külföldi utazásokat szervezünk. A németországi (Hattingen) diákcsere-kapcsolat már 34 éves múltra tekint vissza. Új színfolt a portugál diákcsere, amely harmadik éve zajlik nagy sikerrel.

Érettségi

Iskolánk a 2005-2006-os tanév óta emelt szintű érettségi vizsgaközpont. A tavaszi vizsgaidőszakban általában négy tantárgyból fogadunk vizsgázókat, az utóbbi években kémia, informatika, angol és német nyelv emelt szintű érettséginek adtunk otthont.

Hagyományok

 • Ünnepeink. Iskolai ünnepélyen, kiállítással, tablók, pályamunkák készítésével emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. A szalagavató bál mellett a ballagás végzős diákjaink emlékezetes rendezvénye.

 • Öregdiák Találkozó. Immár hatodik éve, december elején a „kerek tízes” érettségi évfordulót ünneplő egykori diákjait várja vissza, köszönti ajándékkal, műsorral és látja vendégül iskolánk.

 • Gólyaavató, gólyabál. Egész napos rendezvény, a gólyák számára próbatételek, komoly és tréfás feladatok sora, amely fogadalomtétellel zárul. A győztes osztály rendezheti a következő tanévben a gólyaavatót.

 • Adventi készülődés. Az aulában elhelyezett óriási adventi koszorú gyertyáinak meggyújtását a diákok és tanárok kórusa énekszóval kíséri. Christmas Party: az angol nyelvtanárok és a diákok karácsonyi bemutatója vidám zenés és prózai jelenetekből összeállítva. Betlehemes játék, amelyet a mindenkori 5.a osztály ad elő az utolsó decemberi tanítási napon a diákoknak és a tantestületnek.

 • Népek Karneválja. Farsang idején a német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelven tanuló diákok színes, zenés bemutatkozása.

 • Jedlik nap. Sportversenyek, kézműves foglalkozások, irodalmi teaház és hangverseny szerepel a programok között. Pénteken előadásokat hallgathatnak számtalan izgalmas témáról, kísérleti bemutatókat láthatnak és tarthatnak diákjaink, majd díjkiosztó ünnepély zárja az eseményt.

 • Alkotó diákok. Évente több kiállításon mutathatják be festményeiket, rajzaikat diákjaink. Az „Olajág” címmel megjelenő antológiában diákírók műveit olvashatjuk.

 • DÖK-nap. A diákönkormányzat által szervezett napon tanulóink állítják össze a programot: főzőverseny, röplabda- és focibajnokság, aszfaltrajzverseny és még sok érdekes foglalkozás zajlik.

Kicsengetés után

 • Ebéd az iskolában. 180-200 diákunk él ezzel a lehetőséggel, így számukra egyszerűbb a délutáni programok szervezése. A menza mellett az online rendelhető „dobozos” étkeztetés kínálatából lehet választani.

 • Könyvtár. Több mint harmincezer kölcsönözhető és helyben olvasható kötet, számítógépek és wifi segítik diákjaink felkészülését.

 • Szakkörök. A már említett emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások mellett különböző szakkörök (kémia, matematika, informatika, idegen nyelvi, LEGO robotépítő stb.) működnek, ahol segítséget kaphatnak diákjaink a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez, bővíthetik ismereteiket kedvenc tantárgyaikból és lehet belőlük diák-rendszergazda is.

 • Tömegsport. A sportolni vágyók délután tanári felügyelet mellett vehetik igénybe a tornatermek és a műfüves sportpálya által kínált lehetőségeket, az ügyesebbek a JÁG DSE színeiben versenyezhetnek.

 • Kirándulás, tábor. Szeptember elején kirándul a Jedlik. Az új osztályok két egynapos, a nagyobbak két- vagy háromnapos kiránduláson vesznek részt. Télen ausztriai sítábort, nyáron, a Balaton partján sporttábort szervezünk.

Ökosuli lettünk!​

2016-ban iskolánk elnyerte az „Örökös Ökoiskola” címet. Fő feladatunk olyan környezeti szemlélet kialakítása, ami beépülhet a diákok gondolkodásába, életvitelébe. Kirándulások, vetélkedők, faültetés, és a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, megemlékezés a világnapokról, az iskola „kizöldítése” – ez ökoiskolai programunk, amelyet a diákok aktív részvételével valósítunk meg.

Irány a MÜPA és az ERKEL!

2008 óta minden év szeptemberében partneriskolai szerződést kötünk a MÜPA-val, így diákjaink részt vehetnek rendhagyó zenés találkozáson, koncertlátogatást előkészítő interaktív foglalkozáson, betekinthetnek a kulisszák mögé, ellátogathatnak a Magyar Filharmonikusok próbáira.

Immár ötödik éve részesei vagyunk az „Operakaland” programnak, amelyen országosan is elismert létszámban vesznek részt diákjaink az Erkel Színház előadásain.

Jelentkezés a Jedlikbe

A felvételi eljárás. A Jedlikbe jelentkező diákoknak meg kell írni a központi írásbeli felvételi dolgozatot matematikából és magyarból, valamint szóbeli meghallgatáson is részt vesznek.

Az írásbeli vizsgán a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára – szülői kérelem és szakértői vélemény alapján – hosszabb felkészülési időt, egyes segédeszközök használatát biztosítjuk, illetve mentesítjük meghatározott vizsgarészek értékelése alól.

A jelentkezési lapok kitöltéséről és elküldéséről ezen az oldalon olvashat bővebben.

Határidők, dátumok

jelentkezés írásbeli vizsgára

2019. 12. 06.

írásbeli vizsga 4. és 8. osztályosoknak

2020. 01. 18. 10 óra

pótnap

2020. 01. 23. 14 óra

tájékoztatás az írásbeli eredményekről, értékelő lapok átvétele

2020. 02. 06.

jelentkezés a választott középiskolákba

2020. 02. 19.

szóbeli meghallgatások

2020. 02. 24 - 03. 13.

az iskolába jelentkezők felvételi jegyzéke

2020. 03. 16.

a felvételi központtal egyeztetett felvételi jegyzék

2020. 04. 23.

döntés a felvételről

2020. 04. 30.

beiratkozás

2020. 06. 22. 8-12 óráig

 
 

A felvételi pontok számítása

tagozatok

tagozat-kód

tervezett létszám

felvételi pontok számítása

hozott

matematika

magyar

szóbeli

matematika

0001

15 fő

20%

30%

25%

25%

természettudományos

0002

15 fő

20%

30%

25%

25%

angol nyelv

0003

30 fő

20%

25%

30%

25%

német nyelv

0004

15 fő

20%

25%

30%

25%

informatika

0005

15 fő

20%

30%

25%

25%

élsportolói

0006

16 fő

25%

25%

25%

25%

nyolcévfolyamos

0008

30 fő

25%

25%

25%

25%

A hozott pontokat 8. osztályosok esetében a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeiből, a közismereti tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) osztályzataiból számítjuk. A 4. osztályosok pontszámításának alapja a közismereti tárgyakra kapott negyedikes félévi értékelés.

A jelentkezési lapok kitöltéséről és elküldéséről ezen az oldalon olvashat bővebben.

A szóbeli meghallgatás témakörei és az értékelés módja ezen az oldalon olvasható.

Jedlik Ányos Gimnázium
1214 Budapest Tejút utca 10-12.

honlap:
www.jedlik.hu
OM azonosító: 035255
Tel: 1/276-1133 fax: 1/276-0161
e-mail:
[email protected]

 

Galéria