Dr. Vermes Miklós

1905. április 3-án született Sopronban. Postahivatalnokok voltak a szülei. A középiskolát a soproni líceumban végezte, és ott is érettségizett 1923-ban. ​​A Budapesti Tudomány Egyetemet az Eötvös-kollégium tagjaként végezte el. 1928-ban szerzett középiskolai tanári oklevelet matematika-fizika-kémia sza​ktárgyakból.

1930-ban bölcsészdoktori okleve​​let szerzett fizikából. 1928-tól 1935-ig egyetemi tanársegéd volt a Budapesti Tudomány Egyetemen. 1935-ben került a Budapesti (fasori) Evangélikus Gimnáziumba, ahol matematikát, fizikát és kémiát tanított. 1952. augusztus 1-én került a Budapest XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnáziumba, mint vezető fizikatanár. Az évek folyamán több szakkönyvet, cikket írt.

1954-ben Kossuth-díjat, 1979​-ben Apáczai Csere-díjat kapott. 1980-ig az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat egyik alelnöke volt. 1985. július 1-én New Yorkba ment, volt tanítványai meghívásának eleget téve.

Muki bácsi 1990. április 4-én, 85. sz​ületésnapján halt meg. Két évvel ez után a csepeli Tejút utcai Általános Iskola vette fel nevét.

​A Jedlik Oktatási Stúdió újra kiadta Vermes Miklós fizika tankönyvsorozatát két kötetben. Az első kötet a mechanika és hőtan, a második kötet az elektromosságtan, az optika, a modern fizika és a csillagászat témaköreit tartalmazza. További információk és könyvrészletek az alábbi címeken találhatók:​

Vermes: Fizika I.
Vermes: Fizika II.​