Hajdú István

Tisztelt Gyászol​​ók!

A Jedlik Ányos Gimnázium vezetősége, pedagógusai és tanulói nevében búcsúzom iskolánk egyik híres tanárától, Hajdú Istvántól. Szerényen, csendesen távozott el és szándéka szerint nem sírkő őrzi majd emlékét. Sejthető, hogy ez a néhány mondat is akarata ellen való lenne, de sejtelmes mosolyával - mellyel azokat a dolgokat szokta végigha​llgatni, amelyekkel nem értett egyet - talán tűrné.

Hajdú István 1926-ban született, 1950-ben szerzett magyar - történelem szakos tanári oklevelet az ELTÉ-n. 1951-től nyugdíjba vonulásáig, 1987-ig dolgozott a Jedlik Ányos Gimnáziumban, de később is szívesen fogadta a hívó szót és kisegítette iskoláját, ha arra szükség volt. Korán szakosodott a történelem tanításár​​a. Szakmai tudása, derűs egyénisége hamarosan tekintélyt biztosított számára kollégái és tanítványai körében. 

A szakma elismerése sem maradt el, részt vállalhatott a tanárképzésben és a pedagógusok szakmai irányításában, előbb az ELTE vezetőtanára, majd fővárosi szakfelügyelőként i​​s tevékenykedett. Eredményes munkájáért többször kapott jutalmat és kitüntetést. Határozott egyéniség volt, aki hitt a világ megjavíthatóságában és nem hagyott kétséget afelől, hogy ezt hogyan képzeli. Nem csak szóval, de cselekedetivel is nyomatékot adott hitvallásának, ezzel ideológiától, politikai rendszertől független pedagógiai értéket alkotott.

Magas színvonalú, következetes tanári tevékenysége mellett vállalt önzetlenül feladatokat, ú.n. társadalmi munkát is. Részt vett az iskola akkori vezetőségének munkájában, az iskola előtt álló feladatok megoldásának elvi és gyakorlati kivitelezésében. Mint kiváló pedagógus, jól ismerte az iskolán kívüli programok jellemformáló, közösségalakító, maradandó élményt adó hatását. Mint áldozatkész, tanítványait tisztelő és szerető pedagógus - amíg egészsége engedte - készséggel vállalta a mostoha körülményeket, a fizikai megterhelést : az építőtábori munkát éppúgy, mint a hosszú túrákat.

52 éves iskolánk történetében igen jelentős ideig, 36 évig tanított főállásban és még 10 évig óraadóként.. Generációk őrzik emlékét, a Jedlik Ányos Gimnázium pedig, mint inté​zmény szellemi hagyatékát, amíg csak lehetséges.

Búcsúzzunk Hajdú tanár úrtól, Pistátó​l - rá gondolva - Radnóti Miklós soraival:

"Megjött az éj, s merengve áll
a hegynek támaszkodva már,

s a nagy idő ar​anyló mérlege
nem leng. Egyenlő súllyal van tele."​

Radnóti Miklós