Dr. Virányi Judit

​​Önéletrajz

1921-ben születtem Budap​​esten. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Baár Madas református leánygimnáziumban végeztem. Magyar-német szakos tanári oklevelet budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen szereztem 1945-ben. Egyetemi éveim alatt a néprajzot is felvettem és harmadik tanári szaktárgyként az angol nyelvet is. Több ízben folytattam diákéveim alatt a Magyarságtudományi Intézet megbízásából gyűjtést a bodrogközi Lácán, ahol 160 mesét jegyeztem le és a Székelyföldön, ahol bútorokat rajzoltam. Mindkét gyűjtés anyaga a Néprajzi Múzeum adattárában található.

Az 1945/46-os tané​​vben a Szent Orsolya rend budapesti gimnáziumában tanítottam angolt. 1946-ban néprajzból doktoráltam. Három gyermekem születése miatt a tanítást átmenetileg abbahagytam. Azonban 1948-ban angol nyelvből alapvizsgát tettem. Folyamatosan végeztem adatgyujtő munkát 1959-ig külső munkatársként a Nyelvtudományi Intézetben, a finn-ugor szótárhoz, majd a nagyszótárhoz ill. a Néprajzi Múzeumban a készülő magyar mesekatalógushoz. 1954-ben a XX. kerületi, akkor Marx Károly úti általános iskolában néhány hónapig helyettesítettem, ahol magyart és történelmet tanítottam.

1959. augusztus 1-tő​​l 1973. augusztus 31-ig a XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnáziumban tanítottam németet és angolt. Három ízben voltam osztályfőnök, mindannyiszor első osztálytól az érettségiig. Ezekből az osztályokból két volt tanítványom lett a Jedlik Ányos gimnázium tanára: Riederné Csepcsényi Judit és Bonhardtné Keszthelyi Katalin. - 1973. szeptember 1. és 1980. augusztus 31. között az Országos Széchenyi Könyvtár külföldi folyóiratok központi katalógusánál dolgoztam. 1980. szeptember 1-től 1993. szeptember 1-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban dolgoztam 1985-től már mint nyugdíjas. Itt az angol nyelvű Bibliographia Internationalis Historiae Rusticarum szerkesztésében vettem részt, továbbá könyvtári munkát is végeztem, és a múzeum külföldi vendégeit vezettem magában a múzeumban és vidéken is, továbbá az igazgatóság, a könyvtár és bibliográfiai csoport külföldi levelezését is intéztem, miután közben francia nyelvből is nyelvvizsgát tettem. Részt vettem az AIMA (Association Internetionale des Musées d'Agriculture) 1984-ben Párizsban ill. Saint Riquier-ben tartott kongresszusán a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójának (Dr. Szabó Lóránt) tolmácsaként.

Publik​ációk

A Bodrogközi Láca Népmeséiből. A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei.

Sárospatak 1957. 116​.p.​

A Magyar Agrártörtén​​eti Életrajzok három kötetében a következő személyiségek életrajzát írtam meg:

kötet megjelent: Budapest, 1987.​

Chernel István: 285-287.p.
Csörgey Titusz: 373-376.p.
Guber Ferenc: 687-688.p.

kötet megjelent: Budapest, 1988.

Jeszenszky Pál: 51-53.p.
Landgraf János: 344-348.p.
Madarász Gyula: 422-425.p.
Nagypataki (Reichenbach) Béla: 422-425.p.
Petényi Salamon János: 711-715.p.

kötet megjelent: Budapest, 1989.
Vertse Albert: 570-573.p.
Vönöczky-Schenk Jakab 596-599.p.

Lippóczy Norbert Könyvgyűjteménye a Magyar Mező​gazdasági Múzeumban.

Magyar Mezőgaz​dasági Múzeum Közleményei 1992/94. 325-338.p.

A Magyar Mezogazdasági Múzeum legrégibb könyve egy 16. századbeli németnyelvű füveskönyv (Doleschné Dalmay Judittal közösen)

M​egjelent: Agrártörténeti Szemle 35. évf. 1993. 325-360.p.


A következő munkák szerkesztésében ill. a tudományos anyaggyűjtésben vettem részt:

A Magyar Szókészlet Finnugor Elemei. Budapest, Akadémiai Kiadó 1965.
Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban.
Lelőhelyjegyzék: Országos Széchenyi Könyvtár 1978. (az előző kötetekben csak a főszerkesztő neve szerepel.)

Bibligraphia Historiae Internetionalis

tom.11. 1977/78 megjelent: 1981.
tom.12. 1979/80 megjelent: 1984.
tom.13. 1981/82 megjelent: 1986.
tom.14. 1983/84 megjelent: 1987.
tom.15. 1985/86 megjelent: 1989.
tom.16. 1987/88 megjelent: 1992.
tom:17. 1989/90 megjelent: 1994.