Hegyi Balázs

2013. február 5-én elhunyt Hegyi Balázs tanár úr

Hegyi Balázs, a magyar és latin nyelv és irodalo​​m tanára, 1954-től tanított a Jedlik Ányos Gimnáziumban. Annak a generációnak a tagja, amely az ötvenes években az ország legtehetségesebb tanáraiból verbuválódott, betöltendő a bencés tanárok kényszerű távozása utáni űrt a gimnáziumba​n.

45 évi működése során nyolc osztály​​nak volt osztályfőnöke, tanítványainak egész életre szóló útravalót adott. Nem csak szaktárgyaival, de egész lényével nevelt kötelességtudásra, alaposságra, életszeretetre és igaz emberségre. Ahogy az iskolában, úgy a kirándulásokon is nagy tempót diktált, minden lehetségest meg szeretett volna mutatni. Az iskola dolgozói részére több mint húsz hazai és külföldi kirándulást vezetett. Hagyományt teremtett a gorsiumi Florália ünnepek megújításával, a latinosok szervezésében diákok százai és sok tanár vett részt aktívan a rendezvényeken. A Jedlikben végzett diákok sokasága emlékszik rá, mint legjobb tarára.

69 éves korában vonult nyugdíjba, majd utána még évekig tanított latint és vezette az általa alapított irodalom szakkör.

Tanítványai sokaságának elismer​​ése mellett nem maradt el a hivatalos méltatatás sem. Többek között kitüntették Csepeli Gyermekekért Díjjal (1992), Németh László Díjjal (1994) és Csepelért Díjjal (1998).

Munkássága, személyisége meghatározó volt a Jedlik Ányos Gimnázium szellemiségének alakulásában.

Hálával és szeretettel őrizzük emlékét.

Galéria