Mészáros Zsolt

​​​​Mészáros Zsolt 1917. február 11-én Mészáros György és Schrödl Mária egyetlen gyermekeként született Pozsonyban, ősi pedagógus családban. Elemi iskolai tanulmányait a pozsonyi ág hitv. evang. elemi népiskolában végezte, majd a gimnázium alsó négy osztályát az itteni magyar oktatási nyelvű reál gimnáziumban folytatta. 1935-ben kitüntetéssel érettségizett és beiratkozott a pozsonyi Komensky egyetem bölcsészeti fakultására.

1936. nyarán a ge​nfi Calvin egyetem nyári tanfolyamán megszerezte a francia nyelvtanítás oklevelét, majd 1937-ben letette a Komensky Egyetem Bölcsészeti Karán az előírt I. állam-vizsgát magyar és francia nyelvből ugyancsak kitüntetéssel. Az 1938-as bécsi döntés eredményeképpen tarthatatlan volt a pozsonyi magyar egyetemi hallgatók helyzete, mind politikailag, mind állásszerzés szempontjából, ezért Budapestre jőve 1938. decemberében bekerült a báró Eötvös József Kollégiumba. Itt végezte a negyed - és ötödéves idejét. 1939-ben vizsgázott, majd 1940-41-ben a Trefort utcai mintagimnázium gyakorló tanára lett.

1941-től a Hadügymi​​​nisztérium szolgálatába lépett. Katonai éveit 1945. tavaszáig töltötte, majd amerikai fogságba került. 1945 őszén tért haza Magyarországra. 1946-ban megnősült, majd 1948-ban megszületett a lánya. 1951-ig fordításokból tartotta fent a családját. 1951. augusztusában koholt vádak alapján letartóztatták. 1956. júliusában engedték szabadon.

Elhelyezkedni csak ez év d​​ecemberében tudott a csepeli Dózsa György úti általános iskolában., ahol 1960-ig tanított, majd a Kolozsvári úti Általános Iskola igazgatójává nevezték ki. Mivel párton kívüli volt, két év múlva lemondatták. Így került a Jedlik Ányos Gimnáziumba 1962-ben, ahol 1977-ig, a nyugdíjazásáig tevékenykedett.

1975-ben megkapta a Kiváló​​ tanár és Vezető tanár megtisztelő címeket. Nyugdíjas éveiben esti gimnáziumban magyar nyelvet tanított 1993-ig.